Jesteś tutaj: HomeBydgoszczWójt Białych Błot najprawdopodobniej bez nieudzielonego, ale też udzielonego absolutorium

Wójt Białych Błot najprawdopodobniej bez nieudzielonego, ale też udzielonego absolutorium

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 11 sierpień 2020 14:18

Samorząd gminy Białe Błota jest dość specyficzny, bowiem samorządowcy często testują skrajne sytuacje, które na co dzień w polskich samorządach się nie zdarzają, co stwarza problemy interpretacyjne. W poprzedniej kadencji mieliśmy ewenement, gdy wicewójt zastępując wójta w areszcie, przed przejściem na emeryturę powołał swojego zastępcę, który wkrótce przejął obowiązki organu władzy wykonawczej. Teraz mamy dość niecodzienną sytuację w zakresie absolutorium dla wójta.


Kilka faktów:
1. 23 czerwca Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę o nieudzieleniu wójtowi Dariuszowi Fundatorowi absolutorium za rok 2019
2. 22 lipca Regionalna Izba Obrachunkowa podważyła tryb przyjęcia uchwały Rady Gminy, uchwalając jej nieważność
3. Na dzisiaj uchwała RIO z 22 lipca nie została jednak opublikowana w Dzienniku Urzędowym, stąd też obowiązuje stan z punktu 1.
4.Jeżeli uchwała z 22 lipca RIO będzie prawomocna, to nie oznacza to automatycznego udzielenia wójtowi absolutorium, będzie wówczas niecodzienna sytuacja, gdy nie ma uchwały ani o udzieleniu, ani o nieudzieleniu absolutorium.

 

 

Na sesji Rady Gminy odbytej 23 czerwca większość radnych zagłosowała za nieudzieleniem wójtowi Dariuszowi Fundatorowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Tak podjęta uchwała może otwierać drogę do rozpisania referendum w sprawie wcześniejszego odwołania wójta. Natomiast 22 lipca Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że jest to uchwała przyjęta z błędami, uchwalając unieważnienie uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Do tej uchwały RIO odnosimy się dopiero dzisiaj, choć informacja pojawiła się medialnie już w lipcu, z uwagi na to, że dopiero teraz została ujawniona. Uchwała RIO nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stąd też wciąż obowiązuje uchwała Rady Gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium.

 

Rada Gminy w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały RIO, może za pośrednictwem tej instytucji zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co pozostawi sprawę bez rozstrzygnięcia na dłużej.

 

Zakładając scenariusz, iż jednak uchwała RIO wejdzie w życie, czyli przestanie obowiązywać uchwała o nieudzieleniu absolutorium, to w praktyce nie będzie w obrocie prawnym żadnej uchwały dotyczącej oceny absolutoryjnej dla wójta za 2019 rok. Wójt nie będzie zatem miał absolutorium udzielonego, ale też nie będzie ono nieudzielone. W praktyce brak podjęcia jakiejkolwiek z uchwał sprawi, że nie będzie można na podstawie nieudzielenia absolutorium rozpisać referendum lokalnego.

 

Ocena wykonania budżetu winna być rzetelna, a zarzuty udokumentowane. W konsekwencji oznacza to, że jedyną i faktyczną podstawą nieudzielenia absolutorium może być wyłącznie negatywna ocena wykonania budżetu. Procedura udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium powinna zmierzać do oceny działalności organu wykonawczego w kontekście wykonania budżetu gminy w danym roku budżetowym – czytamy w uchwale RIO z 22 lipca - Zdaniem Kolegium w ramach procedury absolutoryjnej w Gminie Białe Błota ww. wymagania nie zostały spełnione. W trakcie debaty absolutoryjnej nie wykazano nieprawidłowości w sferze wykonania budżetu, które mogłyby stanowić podstawę nieudzielenia absolutorium.

 

Apel RIO do samorządowców

Pod koniec uzasadnienia uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pojawia się też apel, w którym instytucja apeluje, podejmując w pewnym sensie mediacje, do wójta i radnych, o lepszą współpracę - W niniejszej sprawie dodać trzeba, że kluczową dla rozwoju każdej społeczności lokalnej kwestią jest zgodna współpraca organów gminy. Bez niej zawsze tracą mieszkańcy. W przypadku Gminy Białe Błota deficyt tej współpracy jest bardzo duży a Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy po raz kolejny o taką współpracę apeluje zarówno do Rady Gminy Białe Błota, jak i Wójta tej Gminy.

 

Na dzisiaj zaplanowano obrady Rady Gminy Białe Błota, w pierwotnym porządku obrad nie przewidziano zajęcia się powyższym tematem, ale być może w trakcie obrad taka propozycja się pojawi.

 

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Fryzjerzy, kosmetyczki, restauratorzy, hotelarze i przedstawiciele innych branż, które zostały objęte obowiązkiem wdrożenia od 1 stycznia 2021 roku kas fiskalnych on-line, mogą wnioskować o indywidualne odroczenie tego obowiązku. Więcej - Fryzjerzy, restauratorzy i hotelarze w trudnej sytuacji mogą wnioskować o przesunięcie obowiązku wdrożenia kas fiskalnych on-line

Wiadomości z regionu