Jesteś tutaj: Home

Jak wygląda religijność mieszkańców województwa w statystyce?

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 30 grudzień 2016 23:11

Z najnowszego badania GUS wynika, że w 2015 roku aż 94,2% Polaków deklarowało przynależność do któregoś z kościołów lub związków wyznaniowych. Przy czym tylko 80,1% uważa się za osoby wierzące lub głęboko wierzące. Ten odsetek różni się w zależności od regionów. Jak wygląda sytuacja w kujawsko-pomorskim?

Podobnie jak w sąsiedniej Wielkopolsce za wierzących lub głęboko wierzących uznaje ok. 80-85% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na ścianie wschodniej odsetek ten przekracza 85%, z kolei w sąsiednich województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim jest niższy niż 80%.

 

Najpopularniejszym wyznaniem jest Kościół katolicki, do którego przynależność zadeklarowało 92,8% badanych. Prawosławni i grekokatolicy stanowili 0,8%, Jechowy 0,3%, natomiast wyznania protestanckie tp zaledwie 0,2%.

 

Poczucie związku z parafią bądź z własną wspólnotą odczuwa tylko 65,1% badanych.

 

Zdecydowanie nie wierzący w żadną religię stanowią 3,1% badanych.

 

Badanie objęło Polaków, którzy ukończyli 16 rok życia.

 

Infografika GUS

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 199

 

Stan na dzień 03.04.2020 r.:

- liczba osób hospitalizowanych – 156

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 11284

- liczba osób objętych nadzorem – 1150

 

- liczba pobranych próbek – 3030

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów