Jesteś tutaj: Home

NIK wytyka województwu złe mierzenie efektów promocji poprzez biuro w Brukseli

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 13 styczeń 2017 08:16
Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu

W 2003 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o utworzeniu Biura Regionalnego Województwa w Brukseli. Jednym z zadań biura jest zwiększanie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Europie. Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym zauważą, że w niewłaściwy sposób mierzono efekty tej działalności.

 

Wystąpienie pokontrolne do władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego związane jest z przygotowanym przez NIK raportem na temat promocji gospodarczej Polski.

 

Według budżetu województwa na rok 2017 za utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli zapłacimy 230 tys. zł. Porównując chociażby z wydatkami w roku 2010, które wyniosły 359 tys. zł, zauważamy zmniejszenie kosztów funkcjonowania biura.

 

NIK zauważa, że Biuro w ramach swojej sprawozdawczości nie informowało o liczbie uczestników wydarzeń organizowanych w ramach zwiększania rozpoznawalności województwa, ograniczając się tylko do sprawozdawczości poświęconej liczbie pojawiających się na stronie internetowej informacji, głównie biuletynów - W latach 2014-2015 pomiar celu operacyjnego „Zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Europie” poprzez liczbę wydarzeń o charakterze promocyjnym nie informował o faktycznej jego realizacji, gdyż brakowało danych o liczbie uczestników tych wydarzeń. Natomiast stopień osiągnięcia celu operacyjnego „Podniesienie poziomu świadomości mieszkańców województwa nt. instytucji europejskich oraz możliwości korzystania ze środków europejskich w ramach inicjatyw KE ukierunkowanych na współpracę międzynarodową” mierzono w 2014 r. za pomocą wskaźnika „ilość informacji na stronie internetowej, liczba przygotowanych i upowszechnionych biuletynów”, co nie pozwalało na odpowiednie zwymiarowanie osiągniętych efektów np. poprzez liczbę mieszkańców korzystających z tej promocji - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

 

Urząd Marszałkowski tłumaczył takie postępowanie w sposób następujący - Dyrektor Departamentu RGiWM podał w wyjaśnieniach, że możliwości stosowania szeroko zakrojonej metodologii badań oceniających skuteczność działań promocyjnych podejmowanych przez Biuro ograniczone były przez zasoby kadrowe, a przede wszystkim zasoby finansowe Biura, które determinowały zakres takich badań. Bieżący monitoring działań opierał się na bezpośrednim kontakcie z uczestnikami wydarzeń poprzez rozmowy, kontakt telefoniczny i mailowy

 

19 kwietnia 1346 roku

król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie

Kosma Złotowski

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.