Jesteś tutaj: Home

NIK wytyka województwu złe mierzenie efektów promocji poprzez biuro w Brukseli

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 13 styczeń 2017 08:16
Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu

W 2003 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o utworzeniu Biura Regionalnego Województwa w Brukseli. Jednym z zadań biura jest zwiększanie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Europie. Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym zauważą, że w niewłaściwy sposób mierzono efekty tej działalności.

 

Wystąpienie pokontrolne do władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego związane jest z przygotowanym przez NIK raportem na temat promocji gospodarczej Polski.

 

Według budżetu województwa na rok 2017 za utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli zapłacimy 230 tys. zł. Porównując chociażby z wydatkami w roku 2010, które wyniosły 359 tys. zł, zauważamy zmniejszenie kosztów funkcjonowania biura.

 

NIK zauważa, że Biuro w ramach swojej sprawozdawczości nie informowało o liczbie uczestników wydarzeń organizowanych w ramach zwiększania rozpoznawalności województwa, ograniczając się tylko do sprawozdawczości poświęconej liczbie pojawiających się na stronie internetowej informacji, głównie biuletynów - W latach 2014-2015 pomiar celu operacyjnego „Zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Europie” poprzez liczbę wydarzeń o charakterze promocyjnym nie informował o faktycznej jego realizacji, gdyż brakowało danych o liczbie uczestników tych wydarzeń. Natomiast stopień osiągnięcia celu operacyjnego „Podniesienie poziomu świadomości mieszkańców województwa nt. instytucji europejskich oraz możliwości korzystania ze środków europejskich w ramach inicjatyw KE ukierunkowanych na współpracę międzynarodową” mierzono w 2014 r. za pomocą wskaźnika „ilość informacji na stronie internetowej, liczba przygotowanych i upowszechnionych biuletynów”, co nie pozwalało na odpowiednie zwymiarowanie osiągniętych efektów np. poprzez liczbę mieszkańców korzystających z tej promocji - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

 

Urząd Marszałkowski tłumaczył takie postępowanie w sposób następujący - Dyrektor Departamentu RGiWM podał w wyjaśnieniach, że możliwości stosowania szeroko zakrojonej metodologii badań oceniających skuteczność działań promocyjnych podejmowanych przez Biuro ograniczone były przez zasoby kadrowe, a przede wszystkim zasoby finansowe Biura, które determinowały zakres takich badań. Bieżący monitoring działań opierał się na bezpośrednim kontakcie z uczestnikami wydarzeń poprzez rozmowy, kontakt telefoniczny i mailowy

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

- skumulowana liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 72.

 

Stan na dzień 01.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 84

- liczba osób hospitalizowanych – 74

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 9375

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1398

- liczba pobranych próbek - 2301

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów