Jesteś tutaj: Home

Nitro-Chem: Nie ma pełnej możliwości ocenienia wiarygodności badań

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 19 październik 2018 00:33

W trakcie środowej sesji Rady Miasta prezes bydgoskich wodociągów Stanisław Drzewiecki wprost oskarżył spółkę zbrojeniową Nitro-Chem o zatruwanie środowiska zakazanymi substancjami toksycznymi TNT i DNT. Zdaniem Nitro-Chem na tej sesji padło wiele nieprawdziwych informacji. Publikujemy oświadczenie spółki.

Na temat środowej sesji i wystąpień po niej piszemy:

Zdaniem prezesa MWiK Nitro-Chem zostawił ,,odciski palców”

Kto truje w Zachemie? Słowo przeciwko słowu

 

Oświadczenie spółki Nitro-Chem:

W środę, 17 października odbyła się sesja Rady Miasta Bydgoszczy poświęcona m.in. sprawie zanieczyszczenia terenów po byłych zakładach chemicznych ZACHEM. W kontekście tego realnego problemu ekologicznego i społecznego omawiano również wątek dotyczący Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM. Przy tej okazji w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych
i nieprecyzyjnych informacji na temat naszej spółki i wpływu jej działania na środowisko naturalne.

 

1. Spółka miejska CHEMWIK nie przekazała do tej pory NITRO-CHEMOWI wyników badań, które były podstawą do zgłoszenia rzekomej szkody w środowisku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dlatego nie ma obecnie możliwości pełnej oceny wiarygodności wyników przeprowadzonych badań. W tej sprawie podkreślić należy wczorajszą wypowiedź Grzegorza Boronia, dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju z Urzędu Miasta Bydgoszcz, że badania nie są kompletne, nie wskazują ani na źródło, pokazują tylko, że mamy do czynienia ze śladowymi ilościami substancji na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś”.

 

2. Problem zanieczyszczenia terenów po byłych zakładach chemicznych ZACHEM ma swoją kilkudziesięcioletnią historię. Produkcja chemiczna, w tym trotylu na tym obszarze rozpoczęła się jeszcze w latach 40. XX wieku, pod okupacją niemiecką i była prowadzona nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat przez różne podmioty. Przez większą część tego okresu wymogi ochrony środowiska i możliwości techniczne ich realizacji były o wiele mniej restrykcyjne niż obecnie. W konsekwencji przyniosło to skutek  w postaci pozostawienia na terenach pozachemowskich ogromnych ilości szkodliwych odpadów, których obecność ma negatywny wpływ na stan wód gruntowych.

 

3. NITRO-CHEM S.A. jest spółką wyodrębnioną w latach 90. XX wieku z ZACHEMU i prowadzącą do dzisiaj działalność na części terenu zajmowanego przez dawny ZACHEM. NITRO-CHEM jest przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Państwa i zajmuje mocną pozycję na rynku dostawców materiałów wybuchowych dla państw NATO. Zanieczyszczenie obszaru działania byłych zakładów ZACHEM jest istotnym problemem ekonomicznym i społecznym, jednak odpowiedzialność za jego rozwiązanie nie spoczywa na spółce NITRO-CHEM, lecz na odpowiednich władzach i instytucjach samorządowych i państwowych.

 

4. NITRO-CHEM podejmuje stałe wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne i zapewnienia wymaganych przez przepisy standardów czystości ścieków odprowadzanych poza teren zakładu. Zgodnie z zaleceniami z 2008 roku ze strumienia ścieków wyeliminowane zostały najbardziej toksyczne dla oczyszczalni biologicznych nitrozwiązki, które znajdują się w tzw. czerwonych wodach. W 2018 roku NITRO-CHEM z własnej inicjatywy uruchomił jedyną w swoim rodzaju w Polsce, a wyjątkową także w skali światowej podczyszczalnię ścieków. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały brak istotnych różnic w ekotoksyczności ścieków bytowych i mieszaniny ścieków bytowych z podczyszczonymi ściekami przemysłowymi z Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w odniesieniu do mikroorganizmów osadu czynnego.

 

5. NITRO-CHEM na podstawie umowy ze spółką CHEMWIK musi poddawać się stałej kontroli jakości oddawanych ścieków i takie kontrole są stale prowadzone. Spółka kontrolowana jest średnio kilka razy w miesiącu, np. w maju kontrola CHEMWIK trwała kilkanaście dni. W październiku odbyły się już trzy wizyty kontrolerów CHEMWIK: 3, 10 i 17 października. W dniach 16-17 października przeprowadzona została także kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. NITRO-CHEM deklaruje swoje pełne podporządkowanie przepisom, na podstawie których zobowiązany jest do poddania się kontrolom, a także gotowość do współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami.

 

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Bydgoska policja nie jest zabawką.Nie może byc używana bez powodu i nie powinna gnebić ludzi..Takich polecen nie powinni wydawac przełozeni.. W trosce zarowno o mieszkańców jak i naszych policjantów moje wystapienie na posiedzeniu Komisji Administracji 29.06.2020..posłuchajcie...będzie pisemne stanowisko Ministra

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Wtorek, 30 czerwca 2020

 

W sprawie interwencji policyjnych w Bydgoszczy