Jesteś tutaj: Home

Sędzia Tuleya w Bydgoszczy o wadze niezawisłości sędziowskiej

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz środa, 31 październik 2018 15:53

We wtorek na zaproszenie Bydgoskiego Forum Obywatelskiego nad Brdą gościł sędzia Igor Tuleya, który w toku kryzysu wokół Sądu Najwyższego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniami dotyczącymi zgodności reformy sprawiedliwości ze standardami europejskimi. Stał się tym samym symbolem oporu wobec działań polskiego rządu.

Duża część spotkania otwartego z sędzią Igorem Tuleya poświęcona była kwestii niezawisłości sędziów i jej znaczenia dla obywateli - Sędzia który nie ma ponad przeciętnego hartu ducha ma pewne gwarancje, które chronią jego niezawisłość.

 

Sędzia Tuleya wymienił wśród tych gwarancji immunitet sędziowski, gwarancje nieusuwalności z urzędu i nieprzesuwania na inne stanowisko. W jego opinii zmiany jakie wprowadza rząd sprawiają, że na wymiar sprawiedliwości naciskać będą mogli politycy - Praktycznie minister wybiera sędziów do sądu dyscyplinarnego, może być tak, że to minister wybiera rzeczników dyscyplinarnych. Możemy się zdarzyć, że w konkretnej sprawie minister wybierze konkretnego rzecznika dyscyplinarnego spośród prokuratorów.