Jesteś tutaj: Home

Białe Błota nadal w sporze ze Skarbem Państwa

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 18 styczeń 2019 00:54

Reprezentujący Skarb Państwa Rejonowy Zarząd Infrastruktury nadal domaga się zwrotu podatku jakie gmina naliczała mu niezgodnie ze stanem faktycznym od 2005 roku. Sprawę skierowano na drogę sądową. Próba ugoda podjęta przez Prokuratorię Generalną nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Od 2005 roku Rejonowy Zarząd Infrastruktury (reprezentujący Skarb Państwa) jako podmiot dzierżawiący bydgoskiemu lotnisku tereny płacił podatki naliczane przez gminę Białe Błota. Po decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, że cała powierzchnia portu zgodnie z polskim prawem podlega zwolnieniu od podatku RZI zaczęło składać wątpliwości wobec tych podatków, mimo tego płacąc je dalej, aby nie powodować zadłużenia. W 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie orzekł, że RZI nie jest płatnikiem podatku. Od tego momentu instytucja domaga się zwrotu niesłusznie pobranego przez gminę podatku.

 

Również od RZI podatki pobierało Miasto Bydgoszcz. Ten samorząd jedna jeszcze przed wyrokiem podjął rozmowy w celu polubownego załatwienia sprawy i spłacenia należności w ratach. Zupełnie inną politykę przez kolejne kadencje prowadziły Białe Błota. Na rok 2014 zadłużenie gminy wobec Skarbu Państwa przekraczało 4,1 mln zł, do tego dochodzą jeszcze odsetki Z punktu widzenia budżetu gminy jest to dość dotkliwa kwota.

 

Jak się dowiedzieliśmy Prokuratoria Generalna podjęła próbę polubownego załatwienia sporu pomiędzy strona. Rejonowy Zarząd Infrastruktury podjął jednak decyzję, że będzie zabiegał o całą należność. Decyzja ta jest podyktowana tym, iż chodzi o pieniądze państwowe, czyli wycofanie się z roszczeń byłoby działaniem na szkodę Skarbu Państwa.

 

Spór ten toczy się już zatem kilkanaście lat. W październiku 2014 roku miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy w trakcie której radni dowiedzieli się dopiero o szczegółach sprawy. Wielu było zaskoczonych, bowiem nie wiedzieli wcześniej o sporze ze Skarbem Państwa.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie wsparcia dla organizatorów kongresów, konferencji, targów, wystaw i szkolen. Do przeczytania na stronie Sejmu RP - tutaj