Jesteś tutaj: Home

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła politykę budżetową prezydenta Bydgoszczy

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz środa, 05 czerwiec 2019 18:22

W środę Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bydgoszczy przyjęła wniosek o udzielenie prezydentowi Rafałowi Bruskiemu za rok budżetowy 2018. Rekomendowanie Radzie Miasta udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi, jest najważniejszym zadaniem Komisji Rewizyjnej w roku.

W tym roku dyskusja na Komisji Rewizyjnej nad badaniem budżetu była dość spokojna, w porównaniu z latami ubiegłymi. W posiedzeniu uczestniczył biegły rewident, który w ramach swojej pracy nie stwierdził większych naruszeń dyscypliny finansowej. Jego badaniu podlegały kwestie finansowe.

 

Skarbnik miasta Piotr Tomaszewski poinformował, że w 2018 roku udało się uzyskać prawie 22 mln zł nadwyżki, przez co dług publiczny Bydgoszczy na koniec roku wynosił 989 mln zł i w jego opinii jest możliwy do spłacenia z nadwyżki budżetowej w niecałe 4 lata. Dodatki bilans budżetu spowodowany jest zmniejszeniem planu wydatków o około 200 mln zł, czego z kolei przyczyną jest niezrealizowanie wszystkich planowanych na 2018 rok inwestycji. Ratusz za główną przyczynę obcięcia planu inwestycyjnego, a w praktyce przesunięcia części zadań na lata kolejne, podaje trudną sytuację na rynku zamówień publicznych.

 

Głosami 5 głosów za (radni Koalicji Obywatelskiej i SLD) oraz przy 3 przeciw (radni PiS), Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Miasta udzielenie prezydentowi absolutorium. Głosowanie na sesji Rady Miasta Bydgoszczy planowane jest pod koniec czerwca. Podczas tego samego posiedzenia, pierwszy raz w historii Bydgoszczy prezydent przedstawi raport o stanie miasta, po czym odbędzie się szeroka dyskusja w tej sprawie, zakończona głosowaniem nad wnioskiem o udzielenie prezydentowi wotum zaufania. Są to zmiany w przepisach samorządowych, które zostały uchwalone przez parlament kilkanaście miesięcy temu.

 

Prawo przewiduje również udział mieszkańców w tej debacie. Muszą oni jednak uzyskać poparcie pod wnioskiem o wystąpienie przynajmniej 300 innych mieszkańców.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Bydgoska policja nie jest zabawką.Nie może byc używana bez powodu i nie powinna gnebić ludzi..Takich polecen nie powinni wydawac przełozeni.. W trosce zarowno o mieszkańców jak i naszych policjantów moje wystapienie na posiedzeniu Komisji Administracji 29.06.2020..posłuchajcie...będzie pisemne stanowisko Ministra

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Wtorek, 30 czerwca 2020

 

W sprawie interwencji policyjnych w Bydgoszczy