Jesteś tutaj: Home

Bydgoszcz włącza się w walkę ze suszą

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 15 czerwiec 2020 00:38

Zdaniem synoptyków 2019 rok był najbardziej gorącym od 150 lat, eksperci ostrzegają, że musimy się liczyć, że susza będzie przez najbliższe lata dużym problemem. Rząd pracuje nad specustawą, która ma przyśpieszyć rozwój retencji, swoją odpowiedzialność za przeciwdziałanie suszy zauważają również samorządowcy.

Można przewidywać, że ocieplenie klimatu spowoduje wydłużenie się sezonu letniego, związanego z opadami deszczowymi, zima z opadami śnieżnymi będzie zaś krótsza. Skrócenie okresu zimowego, przejawiające się mniejszą niż dotąd grubością pokrywy śnieżnej [Zmiany ... 2010] spowoduje regresję zasilania topniejącym śniegiem wód gruntowych i będzie skutkowało obniżaniem się poziomu tych wód, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zasilania cieków w wodę w okresach niżówkowych – czytamy w opracowaniu ,,Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” wydanym przez Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej w 2012 roku.

O tym, że bydgoski samorząd temat suszy traktuje poważnie świadczą zarastające ronda i przestrzeń miejską trawy. Wygląda to trochę nieestetycznie, ale taki kierunek działań zalecają eksperci, bowiem bujne trawy, pozwalają na dłuższe trzymanie wody w ziemi. W Bydgoszczy pierwszy raz zrezygnowano świadomie z koszenia.

 

22 maja ważną deklarację przyjęli też prezydenci największych Polskich miast w ramach Unii Metropolii Polskich - Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Nie ma sfery życia, która nie zostałaby dotknięta brakiem opadów. Skutki suszy odczuwamy wszyscy, to problemy z zaopatrzeniem wwodę i energię elektryczną, usychająca zieleń miejska, spadająca produkcja żywności ijednocześnie jej rosnące ceny, które odbijają się na naszych portfelach – czytamy w dokumencie, pod którym podpisał się również prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski - Susza nie jest zjawiskiem lokalnym. To problem ogólnopolski, który każdego dnia coraz mocniej dotyka każdego z nas. Dlatego wszyscy musimy się z nim zmierzyć. Musimy podjąć wspólne i skoordynowane działania. Działania oparte o ścisłą współpracę samorządów i rządu, służb publicznych i organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych i mieszkańców.

 

Dalej pojawiają się konkretne zalecenia: W pierwszej kolejności skupimy się na wprowadzeniu monitoringu poziomu i jakości zasobów wodnych, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w wodę, przywróceniu terenom podmokłym ich pierwotnego charakteru i funkcji, odpowiednim retencjonowaniu wód oraz na redukcji emisji gazów i podejmowania działań zapobiegających zmianom klimatu. Jednocześnie uważamy za konieczne przyspieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz ustalenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni.Widzimy zasadność stworzenia regulacji prawnych związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej. Jednocześnie deklarujemy naszą wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i ośrodkami badawczymi w celu udoskonalenia narzędzi, którymi obecnie dysponujemy. Będziemy także szukać nowych.

 

  

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Wczoraj Ziobro i kamraci głosują z opozycją...
A prezes dzisiaj"każdy kto rozbija dzisiaj prawicę działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie"

 

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Piątek, 26 lutego 2021