Jesteś tutaj: Home

NIK krytycznie o pracy urzędników marszałka

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 19 czerwiec 2013 12:38

Najwyższa Izba Kontroli  pod swoją lupę wzięła sposób zakupu sprzętu medycznego z funduszy Unii Europejskiej. Skontrolowano wybrane szpitale, ale także jednostki samorządowe, w tym Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie wykryto kilka poważnych uchybień.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przeprowadzał analiz dotyczących wyposażenia poszczególnych jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę medyczną i zapotrzebowania na tego  rodzaju aparaturę, nie dokonywał również ocen dostępu do świadczeń diagnostycznych realizowanych przy użyciu  specjalistycznej aparatury medycznej – czytamy w raporcie podsumowującym kontrolę.

 

Ponadto pojawiają się zarzuty, że Urząd Marszałkowski nie kontrolował należycie podległych sobie Zakładów Ochrony Zdrowia,  co było złamaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia - NIK zwraca uwagę, że nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku, mimo że kontrola przeprowadzona w 2009 r. w tym Szpitalu wykazała istotne nieprawidłowości w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie prowadził monitoringu postępów realizacji  i stopnia osiągania celów RPO WK-P w zakresie zakupu aparatury medycznej zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 pkt 12 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialny za monitoring wskaźników rezultatu i produktu, świadczących o osiągnięciu celu projektu, posiadał informację o  wskaźnikach z ostatniego wniosku o płatność końcową, stanowiącego rozliczenie projektu, natomiast nie gromadził i nie weryfikował informacji o wskaźnikach dla projektów w trakcie realizacji. Podczas kontroli Departament trzykrotnie zmieniał wartość wskaźników rezultatu projektów, które znacznie różniły się między sobą i od wskaźników przedstawionych przez beneficjentów projektów. Na 15 maja 2012 r., w informacji przekazanej przez Departament wykazano wartość wskaźnika w postaci liczby wykonanych badań - 290,9 tys. , a następnie w ciągu dwóch miesięcy zmieniono na: 303,4 tys. i 545,8 tys. badań. Z danych przedstawionych przez beneficjentów projektów wynikało, że faktycznie w tym okresie wykonano 1.729,9 tys. badań, tj. więcej o 320 – 510% od liczby podanej przez Departament. Dyrektor Departament RPO wyjaśniła, że „różnice pomiędzy Departamentem, a beneficjentami w monitorowanych wskaźnikach wynikały z błędów popełnionych przez pracowników Departamentu oraz z niejednorodnej metodologii ich liczenia przez beneficjentów (…)” – zarzuca Najwyższa Izba Kontroli.

 

19 kwietnia 1346 roku król Kazimierz III Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie.

Kosma Złotowski

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.