Jesteś tutaj: Home

Z Sejmu: Jak metropolia to tylko Bydgoszcz z Toruniem

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne czwartek, 23 lipiec 2015 16:26

Dzisiaj w Sejmie przedstawiono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad ustawą o związku metropolitarnym. Projekt w bieżącym kształcie narzucać będzie w przypadku dwustołecznych województw, tworzenie metropolii z udziałem obu miast wojewódzkich. W rezultacie jeżeli zdecydujemy się utworzyć metropolie, to będzie musiała ją tworzyć zarówno Bydgoszcz i Toruń.

 

Projekt, który pierwotnie zakładał tworzenie powiatów metropolitarnych, złożyła grupa posłów ze Śląska, którzy dla dalszego rozwoju swojego regionu, zauważają potrzebę przyjęcia prawa regulującego funkcjonowanie obszarów metropolitarnych.

 

W toku prac podkomisji nadzwyczajnej ten projekt uległ dużym zmianom. Zmieniono jego nazwę na ,,ustawę o związkach metropolitarnych”, które mają być formą współpracy gmin i powiatów. Wobec propozycji tworzenia powiatów metropolitarnych padały zarzuty, że jest to tworzenie czwartego szczebla samorządowego.

 

Związki metropolitarne powoływane mają być według tego projektu na drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po konsultacjach z zainteresowanymi samorządami. W skład związku metropolitarnego musi wchodzić miasto będące siedzibą wojewody lub marszałka województwa. W przypadku województw, gdzie funkcjonuje dwustołecznej, oba miasta będą musiały wejść w skład obszaru metropolitarnego.

 

W projekcie czytamy:


 

- W skład związku musi wchodzić miasto na prawach powiatu będące siedzibą wojewody lub marszałka województwa. W przypadku, gdy siedziby te są w różnych miastach, a tak przecież mamy w dwóch województwach, w związek metropolitarny wchodzą obydwa te miasta – referował na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poseł Jacek Brzezinka

 

Należy tutaj zaznaczyć, że powyższy zapis pojawił się w projekcie dopiero w ostatnich tygodniach. W pierwotnej wersji inicjatywy autorstwa śląskich posłów stawiano na dużą dowolność.

 

Na czele metropolii miałby stać zarząd wyłoniony przez Zgromadzenie Związku Metropolitarnego, który wybierany byłby w wyborach bezpośrednich. Podkomisja wnioskuje, aby metropolie uzyskiwały dochody z tytułu 9% wartości podatków PIT i CIT płaconych na jej terenie. Ta propozycja nie podoba się jednak Ministerstwu Finansów, stąd też rząd złożył szereg poprawek do sprawozdania podkomisji.

 

Komisje Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zdecydowały się cofnąć sprawozdanie do podkomisji nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia poprawek rządu.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

- skumulowana liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 72.

 

Stan na dzień 01.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 84

- liczba osób hospitalizowanych – 74

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 9375

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1398

- liczba pobranych próbek - 2301

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów