Jesteś tutaj: Home

Z Sejmu: Jak metropolia to tylko Bydgoszcz z Toruniem

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne czwartek, 23 lipiec 2015 16:26

Dzisiaj w Sejmie przedstawiono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad ustawą o związku metropolitarnym. Projekt w bieżącym kształcie narzucać będzie w przypadku dwustołecznych województw, tworzenie metropolii z udziałem obu miast wojewódzkich. W rezultacie jeżeli zdecydujemy się utworzyć metropolie, to będzie musiała ją tworzyć zarówno Bydgoszcz i Toruń.

 

Projekt, który pierwotnie zakładał tworzenie powiatów metropolitarnych, złożyła grupa posłów ze Śląska, którzy dla dalszego rozwoju swojego regionu, zauważają potrzebę przyjęcia prawa regulującego funkcjonowanie obszarów metropolitarnych.

 

W toku prac podkomisji nadzwyczajnej ten projekt uległ dużym zmianom. Zmieniono jego nazwę na ,,ustawę o związkach metropolitarnych”, które mają być formą współpracy gmin i powiatów. Wobec propozycji tworzenia powiatów metropolitarnych padały zarzuty, że jest to tworzenie czwartego szczebla samorządowego.

 

Związki metropolitarne powoływane mają być według tego projektu na drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po konsultacjach z zainteresowanymi samorządami. W skład związku metropolitarnego musi wchodzić miasto będące siedzibą wojewody lub marszałka województwa. W przypadku województw, gdzie funkcjonuje dwustołecznej, oba miasta będą musiały wejść w skład obszaru metropolitarnego.

 

W projekcie czytamy:


 

- W skład związku musi wchodzić miasto na prawach powiatu będące siedzibą wojewody lub marszałka województwa. W przypadku, gdy siedziby te są w różnych miastach, a tak przecież mamy w dwóch województwach, w związek metropolitarny wchodzą obydwa te miasta – referował na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poseł Jacek Brzezinka

 

Należy tutaj zaznaczyć, że powyższy zapis pojawił się w projekcie dopiero w ostatnich tygodniach. W pierwotnej wersji inicjatywy autorstwa śląskich posłów stawiano na dużą dowolność.

 

Na czele metropolii miałby stać zarząd wyłoniony przez Zgromadzenie Związku Metropolitarnego, który wybierany byłby w wyborach bezpośrednich. Podkomisja wnioskuje, aby metropolie uzyskiwały dochody z tytułu 9% wartości podatków PIT i CIT płaconych na jej terenie. Ta propozycja nie podoba się jednak Ministerstwu Finansów, stąd też rząd złożył szereg poprawek do sprawozdania podkomisji.

 

Komisje Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zdecydowały się cofnąć sprawozdanie do podkomisji nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia poprawek rządu.

 

 

19 kwietnia 1346 roku król Kazimierz III Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie.

Kosma Złotowski

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.