Jesteś tutaj: Home

Czy rząd Beaty Szydło powoła Metropolię Bydgoską?

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 04 grudzień 2015 12:07

Od stycznia obowiązywać będzie ustawa o związkach metropolitarnych. Prace legislacyjne nad nią budziły dość duże emocje w województwie kujawsko-pomorskim. Artykuł 4 tego aktu prawnego zakłada, że decyzja o powołaniu metropolii zależeć będzie od Rady Ministrów, która wydawać będzie stosowne zarządzenie. Panią premier pyta poseł Paweł Skutecki.

 

We wspomnianym artykule zawarty jest też zapis oczekujący od Rady Ministrów uwzględniania zapisów krajowych i wojewódzkich strategii planistycznych. Zarówno w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa zawarto zapisy mówiące o metropolii bydgosko-toruńskiej. Czy zatem te zapisy będą blokować powstanie Metropolii Bydgoskiej?

 

Poseł Paweł Skutecki chce poznać konkretne stanowisko premier Beaty Szydło wobec tej kwestii, dlatego w interpelacji zadał pytanie - Czy opierając się na Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku, Rada Ministrów widzi obligatoryjną konieczność tworzenia jej przez Bydgoszcz i Toruń, w przypadku gdyby samorządowcy nie byli zainteresowani taką współpracą?

 

Jak wyjaśnia nam parlamentarzysta, chodzi o to, abyśmy już dzisiaj wiedzieli na czym stoimy,  żebyśmy za kilka miesięcy nie zostali czymś zaskoczeni.

 

Skutecki pyta także, czy Rada Ministrów planuje zaktualizować KPZK 2033 w najbliższym czasie oraz czy będą w tej sprawie przeprowadzone konsultacje także z gminami (do tej pory ministrowie opierali się głównie na informacjach z Urzędu Marszałkowskiego).

 

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie powinniśmy poznać jeszcze w tym roku.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

Stan na dzień 06.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 245

- stwierzone zgony - 2

- liczba osób hospitalizowanych – 197

- liczba osób w kwarantannie – 13042

- liczba osób objętych nadzorem – 829

- liczba pobranych próbek – 4502

 

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów