Jesteś tutaj: Home

Skutecki: Droga E-40 schodzi na dalszy plan. Schreiber: Jest wręcz przeciwnie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 29 maj 2016 18:44

Poseł Paweł Skutecki, będący przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarskiego Polskich Rzek, wyraża niepokój o rewitalizację Wisły oraz Kanału Bydgoskiego w przyszłości. Swoje obawy Skutecki kieruje w liście otwartym do premier Beaty Szydło.

 

Odnosimy jednak niepokojące wrażenie, że w pracach nad harmonogramem działań na drugi plan schodzą inwestycje w obrębie Wisły. Pilnie potrzebne jest zagospodarowanie Dolnej Wisły – wspólnego szlaku dla drogi międzynarodowej E-40 i w przyszłości E-70, szlaku, którego eksploatacja mogłaby przynieść powiększenie rocznych przychodów Państwa nawet o kilkanaście miliardów złotych rocznie. Skala wieloletnich zaniedbań i wynikających z tego problemów do natychmiastowego rozwiązania nakazuję, aby opracować kompleksowy Program Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek z równoważnym uwzględnieniem w nim dwóch, największych polskich rzek. Marnowanie 32 000 000 000 m3 wody rocznie, stepowienie Polski centralnej, zagrożenie powodziowe oraz

degradowanie potencjału transportowego, turystycznego i energetycznego są w naszej ocenie wystarczającym przesłankami do podjęcia radykalnych decyzji w zakresie inwestycji również w obrębie Królowej Polski Rzek – pisze poseł Paweł Skutecki.

 

W treści pojawia się liczba mnoga, stąd też można wyrazić opinie, iż powyższe obawy są efektem dyskusji na dwóch posiedzeniach zespołu, którego wiceprzewodniczącym jest inny bydgoski poseł, Piotr Król z PiS.

 

Z listem wysłanym przez posła Skuteckiego nie zgadza się z kolei poseł Łukasz Schreiber z PiS, którego zainteresowaniem w pracy parlamentarnej również cieszą się drogi wodne - W kwietniu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło strategie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Są znakomite informacje dla Bydgoszczy. Na cztery priorytety postawione przez resort, aż trzy maja znaczenie dla naszego miasta – wyjaśnia nam Schreiber - Nie sposób zgodzić się z ocena Pana Posła Skuteckiego, jakoby drogi E-40 i E-70 schodziły na dalszy plan. Wręcz przeciwnie. Jednym z najważniejszych priorytetów rządu w kontekście rozwoju śródlądowych dróg wodnych jest połączenie Odra-Wisła - Zalew Wiślany (Ę-70) i Wisła - Brześć (E-40). W tym kontekście trzeba zaznaczyć przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej na szlaku Odra-Noteć-Wisła-Zalew Wiślany (E-70) oraz przygotowanie do budowy polskiego odcinka Wisła-Dniestr (E-40) z Warszawy do Brześcia.

 

Poseł Schreiber do tej pory jako jedyny bydgoski parlamentarzysta określił się jednoznacznie, iż port multimodalny powinien zostać wybudowany w Łęgnowie, w granicach administracyjnych Bydgoszczy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Moje wystapienie do ministra infrastruktury w sprawie drogi S-10:

 

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10, które odbyło się w dniu 13 lutego, pytałem kiedy można spodziewać się złożenia przez GDDKiA wniosku do Eurostat, w sprawie zaopiniowania realizacji w formule PPP odcinka Bydgoszcz – Toruń tej drogi ekspresowej, z uwagi na wskazanie uzyskania takiej opinii przez Radę Ministrów jako warunku koniecznego.
 

Cala interpelacja