Jesteś tutaj: HomeMagazynO Noteci i Kanale Górnonoteckim

O Noteci i Kanale Górnonoteckim

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Magazyn czwartek, 20 sierpień 2015 00:16

 Do bogactw naturalnych naszego regionu należy na pewno rzeka Noteć, która jest główną rzeką etnograficznych Kujaw. W ramach prezentacji walorów oraz edukacji regionalnej przygotowaliśmy mały przewodnik po Noteci i Kanale Górnonoteckim.

Pod względem długości Noteć jest 7-mą rzeką w Polsce i liczy na całej swojej długości 391 km, z tego 127 w województwie kujawsko-pomorskim (Wisła w naszym województwie liczy 206 km, zaś Brda 111 km). Na prawie całej swoje długości Noteć jest żeglowna. Rzekę można podzielić na dwa odcinki: Noteć Górną i Noteć Dolną.

 

Noteć Górna (204 km)

Swoje źródło Noteć ma na terenie gminy Chodzecz w powiecie włocławskim. Na swojej drodze rzeka mija Izbicę Kujawską, Kruszwicę (przepływa wzdłuż jeziora Gopło), Inowrocław, Pakość, Barcin, Łabiszyn i następnie wpływa do Nakła, gdzie łączy się z Kanałem Bydgoskim. Trudno się nie zgodzić z tym, że Noteć tworzy bogactwo tych kujawskich miast. Noteć Górną jest zatem odcinkiem typowo kujawskim.

 

Dopływami Noteci Górnej są rzeki: Mała Noteć oraz pałucka Gąsawka (przepływa przez Żnin i Szubin, zaś do Noteci wpływa w okolicach Rynarzewa.

 

Noteć Dolna (187 km)

Od Nakła rozpoczyna się już Noteć Dolna, która przez Krzyż, Ujście, Czarnków, Wieleń i Drezdenko dopływa do Warty. Przepływa ona zatem przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Jednym z dopływów Noteci Dolnej jest rzeka Kcynka, której źródła rozpoczynają się na Pałukach w Kcyni.

 

Odcinek Nakło – Krzyż (137 km) stanowi typ rzeki skanalizowanej z 14 stopniami wodnymi. Noteć Dolna wraz z Kanałem Bydgoskim tworzy drogę wodną E70. Warta będąca dopływem Odry umożliwia zatem żeglugę m.in. do Berlina czy Amsterdamu. W kierunku wschodnim Kanał Bydgoski łączy się w Bydgoszczy z Brdą i następnie wpływa do Wisły, co umożliwia żeglugę do Gdańska.

 

Kanał Górnonotecki

Przeszło 100 lat po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego, władze pruskie zdecydowały się także na budowę liczącego 25 km długości Kanału Górnonoteckiego. Rozpoczyna się on w Antoniewie niedaleko Łabiszyna, zaś jego ujściem jest Kanał Bydgoski na terenie sołectwa Lisi Ogon. Kanał Górnonotecki powstał w celu lepszego zaopatrzenia w wodę Kanału Bydgoskiego oraz dla umożliwienia sprawnej żeglugi z Kujaw.

 

Kanał Górnonotecki jest częścią Bydgoskiego Węzła Wodnego.

 

Kanał Notecki

Na Kujawach wybudowano także liczący 19 km kanał pomiędzy Jeziorem Szarlej i Pakością. Jest to skrót żeglugowy pozwalający ominąć Jezioro Pakoskie.

 

Koncepcja gen. Rozwadowskiego

W pamiętnikach gen. Józefa Hallera możemy przeczytać, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski w bitwie z bolszewikami, opracował wstępną koncepcję wybudowania dużego portu śródlądowego w Inowrocławiu, w okolicach dzisiejszych zakładów sodowych. Miały zostać wybudowane też kanały łączące Noteć z Łodzią i Warszawą. Ten pomysł miał się spodobać ministrowi ds. robót publicznych a później prezydentowi RP Gabrielowi Narutowiczowi.

 

Narutowicz po przestudiowaniu tych planów gigantycznych, ale realnych, był zachwycony i powiedział, że nareszcie będzie można przystąpić do prac poważnych, a przestać przesypywać piasek z jednego miejsca w drugie, bez żadnej korzyści – pisał w pamiętnikach gen. Haller. Koncepcja ta najprawdopodobniej została jednak odrzucona po naciskach ze sfer przemysłowo-kolejowych.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Moje wystapienie do ministra infrastruktury w sprawie drogi S-10:

 

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10, które odbyło się w dniu 13 lutego, pytałem kiedy można spodziewać się złożenia przez GDDKiA wniosku do Eurostat, w sprawie zaopiniowania realizacji w formule PPP odcinka Bydgoszcz – Toruń tej drogi ekspresowej, z uwagi na wskazanie uzyskania takiej opinii przez Radę Ministrów jako warunku koniecznego.
 

Cala interpelacja

  • Zarząd Województwa uzyskał absolutorium za rok 2019

    Po udzieleniu Zarządowi Województwa wotum zaufania, radni przeprowadzili dyskusję absolutoryjną, która była kontynuacją dyskusji o stanie województwa, ale ukierunkowaną stricte na kwestie finansowe. Również w sprawie udzielenia absolutorium większość radnych wojewódzkich poparła Zarząd Województwa na którego czele stoi marszałek Piotr Całbecki.

  • Marszałek Całbeki z wotum zaufania

    Sejmik Województwa udzielił na dzisiejszej sesji wotum zaufania dla Zarządu Województwa, na którego czele stoi marszałek Piotr Całbecki. Głosowanie nad wotum poprzedziła dyskusja o stanie województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19, obradowano w trybie zdalnym.

Wiadomości z regionu