Jesteś tutaj: HomeMagazynPetycje według nowego prawa – poradnik

Petycje według nowego prawa – poradnik

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Magazyn niedziela, 06 wrzesień 2015 20:16

W niedziele 6 września 2015 roku weszła w życie ustawa określająca zasady składania i rozpatrywania petycji. Senacka inicjatywa jest pierwszą próbą uregulowania zasad funkcjonowania petycji w obronie publicznym, przy tym nakładająca konkretne procedury działania przez organy administracji publicznej. Przedstawiamy najważniejsze założenia nowej ustawy.

Prawo składania petycji gwarantuje każdemu obywatelowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 221. Chcąc, aby nasze wystąpienie zostało uznane za petycje w świetle ustawy o której mowa, powinniśmy jasno określić w treści, że mamy do czynienia z petycją. W praktyce wystarczy odpowiedni nagłówek z napisem ,,petycja”.

 

Petycję możemy wnosić w interesie publicznym, naszym prywatnym lub za zgodą osoby, której interesu dotyczyć ma wystąpienie.

Konieczne jest wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby składającej petycję lub reprezentanta, gdy mamy do czynienia z grupą obywateli lub podmiotów.

 

Ważne jest także wskazanie adresata petycji, od którego oczekujemy reakcji. Nie może mieć ona bowiem formy Listu Otwartego bez wskazania adresata.

 

Instytucje publiczne będą zobowiązane po otrzymaniu petycji umieścić ją na swoich stronach internetowych oraz udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy. W przypadku, gdy złożonych zostanie kilka petycji o podobnej treści, rozpatrujący może podjąć decyzję o połączeniu postępowań.

 

Petycje można składać także drogą elektroniczną.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Moje wystapienie do ministra infrastruktury w sprawie drogi S-10:

 

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10, które odbyło się w dniu 13 lutego, pytałem kiedy można spodziewać się złożenia przez GDDKiA wniosku do Eurostat, w sprawie zaopiniowania realizacji w formule PPP odcinka Bydgoszcz – Toruń tej drogi ekspresowej, z uwagi na wskazanie uzyskania takiej opinii przez Radę Ministrów jako warunku koniecznego.
 

Cala interpelacja

  • Ekonomia nie zawsze jest bezduszna i pozbawiona empatii

    Powoli temat koronawirusa zaczyna schodzić na dalszy plan, natomiast coraz więcej będzie się mówić o skutkach ekonomicznych pandemii, których doświadczać możemy w naszym życiu. Jeszcze kilka tygodni temu widoczny był w polityce dylemat – zamrażać gospodarkę w celu ratowania najbardziej narażonych na utratę życia z powodu COVID-19, czy skupiać się na ratowaniu gospodarki. Dzisiaj widzimy, że bardziej humanitarna polityka może również być skuteczniejsza gospodarczo.

    Etykiety: covid19
  • Prace nad wojewódzką strategią toczą się wolniej niż zakładano

    Istnieje prawdopodobieństwo, że nową Strategię Rozwoju Województwa do 2030 roku Sejmik Województwa uchwali w przyszłym roku. Główną przyczyną przedłużenia prac jest epidemia COVID-19, która utrudniła organizacje spotkań konsultacyjnych. Pierwotny plan zakładał uchwalenie nowej strategii mniej więcej jesienią.

Wiadomości z regionu