Jesteś tutaj: HomePolecaneOdszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – poznaj źródła i rodzaje rekompensat

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – poznaj źródła i rodzaje rekompensat

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane środa, 23 sierpień 2017 11:28

Śmierć bliskiego to niepowetowana strata dla każdego człowieka. Prawo rozciąga nad poszkodowanymi rodzinami parasol ochronny, który umożliwia dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci. W poniższym poradniku opiszemy rekompensaty należne bliskim z polisy OC, NNW i ubezpieczenia ZUS/KRUS.

 

Polisa ubezpieczeniowa OC

Ubezpieczenie OC to bardzo popularny rodzaj polisy, którą posiadają posiadacze pojazdów mechanicznych, a także przedsiębiorcy, rolnicy i placówki służby zdrowia. Bardzo często również osoby prywatne nabywają polisy OC. W ramach ubezpieczenia najbliżsi zmarłego mogą dochodzić należnej rekompensaty. Odpowiedzialność cywilną za wypłatę roszczeń ponosi sprawca, a w praktyce ubezpieczyciel u którego wykupił polisę OC. Do uzyskania świadczeń jest niezbędne udowodnienie winy osoby trzeciej za zdarzenie, które skutkowało śmiercią innego uczestnika. Bliscy zmarłego w ramach OC mogą uzyskać szereg świadczeń m. in. odszkodowanie za śmierć, zadośćuczynienie za krzywdę, rentę, zwrot kosztów pogrzebu. Należy podkreślić, że w polisie OC w Ogólnych Warunkach Umowy mogą wystąpić pewne wyłączenia od odpowiedzialności. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia OC nie jest zadaniem łatwym ze względu np. na uznaniowy charakter zadośćuczynienia. Poszkodowani, by uniknąć wypłaty zaniżonej rekompensaty mogą skorzystać z pomocy doświadczonych kancelarii odszkodowawczych.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW

Kolejnym bardzo popularnym rodzajem polisy jest ubezpieczenie NNW, które nabywają kierowcy, pasażerowie, osoby podróżujące, czy uczniowie. Rekompensata wypłacana z polisy NNW przysługuje, jeśli do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwych wypadków. Śmierć musi być wywołana przyczyną niezależną i zewnętrzną. Skorzystać z polisy NNW może tylko osoba wskazana w OWU i najczęściej jest to osoba najbliższa zmarłemu, czyli małżonek lub dzieci. W odróżnieniu od polisy OC w przypadku ubezpieczenia NNW wypłata odszkodowania jest niezależna od zaistnienia odpowiedzialności osoby trzeciej. Rekompensata zostanie wypłacona zarówno, gdy do śmierci doszło na skutek odpowiedzialności osoby trzeciej, jak także bez udziału innych. Należy podkreślić, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zazwyczaj występują wyłączenia od odpowiedzialności, które skutkują odmową wypłaty rekompensaty. Wysokość odszkodowania w przypadku NNW jest ściśle określona w warunkach umowy polisy.

 

Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS i KRUS

Ubezpieczenie wypadkowe ma postać ubezpieczenia obowiązkowego w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jest to też ubezpieczenie dobrowolne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ubezpieczenie to umożliwia wypłatę rekompensaty w przypadku śmierci osoby na skutek wypadku przy pracy lub w drodze do i z pracy, a także poza, gdy poszkodowany wykonywał obowiązki służbowe na polecenie przełożonego. Świadczenia rekompensujące z ZUS przysługują niezależnie czy do wypadku doszło przez osobę trzecią, czy bez udziału innych osób. Wysokość świadczeń ustalana jest na podstawie zasad określonych w ustawie. Należy zaznaczyć, że ZUS/KRUS może odmówić wypłaty roszczeń, gdy do wypadku doszło na skutek rażącego niedbalstwa pracownika.

Komentarze

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie wsparcia dla organizatorów kongresów, konferencji, targów, wystaw i szkolen. Do przeczytania na stronie Sejmu RP - tutaj