Jesteś tutaj: HomePolecaneBankructwo konsumenckie – charakterystyka

Bankructwo konsumenckie – charakterystyka

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane czwartek, 10 październik 2019 21:28

W przypadku, gdy konsument nieprowadzący działalności gospodarczej popadnie w długi, najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to nic innego jak postępowanie sądowe przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Zadaniem bankructwa konsumenckiego jest oddłużenie osoby fizycznej. Dotyczy to jedynie długów powstałych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W trakcie postępowania sądowego dochodzi do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane ze sprzedaży dóbr fundusze pozwalają spłacić należności wierzycielom.

Jak ogłosić bankructwo?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do sądu. Dokument może przedłożyć osoba fizyczna bez działalności gospodarczej lub osoba, która zaprzestała prowadzenie firmy. Koszt wszczęcia postępowania sądowego wynosi 30 zł. Sąd decyduje czy któreś z długów mogą zostać umorzone i przygotowuje plan spłaty pozostałych wierzytelności. Sąd może zadecydować o sprzedaży domu czy innych nieruchomości należących do dłużnika. Plan spłat zależy od możliwości finansowych dłużnika. Sąd może zasądzić o przekazywaniu połowy wynagrodzenia konsumenta na rzecz spłat należności. Trzeba pamiętać, że wśród wierzycieli istnieje hierarchia. Dlatego mówi się o czterech kategoriach wierzytelności. Przykładowo do pierwszej z nich zalicza się m.in.: należności ze stosunku pracy, należności alimentacyjne, renty, należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Więcej informacji dotyczących kategorii wierzytelności dostępnych jest na: https://wyzerujdlugi.pl/blog/kategorie-wierzytelnosci-w-postepowaniu-upadlosciowym/.

 

Kiedy sąd odrzuci wniosek?

Istnieją sytuacje, kiedy sąd oddali złożony przez konsumenta wniosek. Dzieje się tak jeśli osoba doprowadziła do zadłużenia umyślnie lub przez własne niedbalstwo. Wniosek nie zostanie przyjęty również jeśli w stosunku do konsumenta prowadzono już postępowanie upadłościowe i umorzono je albo konsument nie wywiązał się z planu spłat. Sąd odrzuci wniosek o upadłość również w przypadku, gdy konsument podał fałszywe dane, złożył niekompletne dokumenty albo nie przedłożył wniosku jako przedsiębiorca, a w konkretnych sytuacjach powinien. Bankructwo konsumenckie ma swoje zalety. Przede wszystkim pozwala odzyskać równowagę psychiczną i pozbyć się balastu, którym jest zadłużenie. Mimo wielu wyrzeczeń i utraty majątku można rozpocząć życie od nowa.

 

Jak ogłosić upadłość firmy?

W przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, w Polsce funkcjonuje upadłość przedsiębiorcy. Może ona wejść w życie jeśli osoba prowadząca działalność posiada finanse na opłacenie przewodu sądowego oraz zapłatę wierzycielom. W przypadku niewypłacalności osoba fizyczna może złożyć wniosek o przemianowanie na bankructwo konsumenckie i wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami nie ma konieczności oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia firmy z rejestru KRS albo zaprzestania prowadzenia działalności.

Komentarze

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Bydgoska policja nie jest zabawką.Nie może byc używana bez powodu i nie powinna gnebić ludzi..Takich polecen nie powinni wydawac przełozeni.. W trosce zarowno o mieszkańców jak i naszych policjantów moje wystapienie na posiedzeniu Komisji Administracji 29.06.2020..posłuchajcie...będzie pisemne stanowisko Ministra

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Wtorek, 30 czerwca 2020

 

W sprawie interwencji policyjnych w Bydgoszczy