Jesteś tutaj: HomePolecaneStraciłeś w wypadku matkę? Należne jest Ci wysokie odszkodowanie za śmierć

Straciłeś w wypadku matkę? Należne jest Ci wysokie odszkodowanie za śmierć

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane czwartek, 28 lipiec 2016 14:38

Strata tak bliskiej osoby jak matka to największa trauma dla każdego człowieka. Dowiadując się, że poniosła śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego przeżywamy ogromny szok. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować śmierci matki, jednak każdy poszkodowany powinien wiedzieć, że odszkodowanie jest mu zgodnie z literą prawa należne.

Odszkodowanie za śmierć matki – kto je wypłaci?

Kiedy tracimy w wypadku osobę bliską odpowiedzialność za wypłatę roszczeń odszkodowawczych zawsze spoczywa na sprawcy. W przypadku jednak wypadków komunikacyjnych zadośćuczynienie za śmierć zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela u którego sprawca zdarzenia wykupił polisę OC. Pamiętajmy jednak, że dochodzenie jakichkolwiek świadczeń jest możliwe tylko w momencie wykazania odpowiedzialności za wypadek danej osoby. W zdarzeniach drogowych, w których uczestnicy ponoszą śmierć z urzędu zostaje wszczęte postępowanie karne. Mając już prawomocny wyrok poszkodowany może dochodzić rekompensaty za tą dotkliwą stratę. Jeśli matka w chwili wypadku posiadała własną polisę ubezpieczeniową na wypadek śmierci, również z niej możemy dochodzić należnych roszczeń. Odszkodowanie za śmierć matki może być wypłacane równocześnie z kilku polis.

 

Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują poszkodowanemu?

Katalog roszczeń odszkodowawczych należnych dzieciom, które na skutek wypadku straciły matkę jest bardzo szeroki i obejmuje m. in.

  • Zwrot kosztów leczenia – w sytuacji, gdy matka przed śmiercią wymagała leczenia i dzieci poniosły jego koszt mogą dochodzić zwrotu wydanych środków pieniężnych.

  • Zwrot kosztów pochówku – dziecko może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na godny pogrzeb matki. Ile możemy uzyskać w ramach tego roszczenia? Wysokość wypłacanych środków jest ograniczana do kosztów typowego pochówku w danej tradycji i środowisku. Świadczenie to obejmuje zakup kwiatów, ubrania, organizacji stypy itp.

  • Renta – dziecko ma prawo ubiega się o rentę. Wysokość świadczenia ustalana jest z uwzględnieniem potrzeb poszkodowanego, a także zarobków zmarłego. O rentę mogą wnioskować zarówno dzieci, których na matce ciążył obowiązek alimentacyjny, jak również poszkodowani, których matka utrzymywała w sposób dobrowolny.

  • Odszkodowanie za pogorszoną sytuację życiową – dzieci zmarłej mają prawo dochodzenia rekompensaty za pogorszoną sytuację materialną. Jeśli matka wnosiła do rodziny znaczący dochód i w skutek jej śmierci stan ten uległ zmianie zgodnie z literą prawa należne jest odszkodowanie

  • Zadośćuczynienie – to rekompensata za krzywdę, ból i cierpienie po tak dotkliwej stracie. Warto podkreślić, że zadośćuczynienie stanowi największą część odszkodowania za śmierć matki. Nie znajdziemy nigdzie taryfikatora określającego należne nam środki pieniężne. Wysokość zadośćuczynienia jest całkowicie uznaniowa. Od rzetelności uzasadnienia i umiejętności wykazania bólu po stracie matki zależeć będzie wysokość otrzymanych środków.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Zwróciłem się z apelem do Marszałek Sejmu o wprowadzenie do planu prac komisji debaty nad utworzeniem Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszcczy. Głównym problemem walki z epidemią, jak się okazuje, nie są dzisiaj pieniądze, nie są maseczki, nawet nie są respiratory, ale jest nim czynnik ludzki, czyli specjaliści

- tutaj