Jesteś tutaj: HomePolecanePrywatny akt oskarżenia – kiedy poszkodowany ma prawo do jego wniesienia?

Prywatny akt oskarżenia – kiedy poszkodowany ma prawo do jego wniesienia?

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane czwartek, 29 wrzesień 2016 14:20

Ofiary przestępstw zawsze oczekują, że sprawca zdarzenia poniesie odpowiednie konsekwencje prawne. Niezbędne do rozpoczęcia postępowania sądowego jest wniesienie aktu oskarżenia do właściwej jednostki sądowniczej. W większości przypadków ofiary są wyręczane przez prokuratorów, którzy przejmują pieczę nad reprezentacją ich interesów. Istnieją jednak pewne wyjątki, w których to ofiara przestępstwa jest zobowiązana do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. W jakich sytuacjach poszkodowany musi we własnym zakresie dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej? Czy warto działać samodzielnie, a może korzystniej skorzystać z fachowego pełnomocnika? O tym wszystkim w dalszej części artykułu.

Zadbaj, by przestępca poniósł odpowiednie konsekwencje!

Sprawcy przestępstw powinni zawsze ponosić konsekwencje swoich czynów. Niezbędne do nałożenia odpowiedniej kary jest przeprowadzenie postępowanie sądowego. W większości przypadków akt oskarżenia jest wnoszony przez prokuratora. Ofiara przestępstwa "z urzędu" dostaje jego wsparcie i może liczyć na reprezentację interesów na każdym etapie prowadzenia sprawy. Dzięki temu to prokurator zobowiązany jest do przedstawienia materiału dowodowego, sporządzania wszelkich pism, a także osobistego uczestnictwa w rozprawach sądowych. Ofiary pełnią rolę jedynie świadka. Należy jednak podkreślić, że są pewne sytuacje, kiedy to poszkodowany musi we własnym zakresie wnieść prywatny akty oskarżenia. Mowa tutaj o przestępstwach "lżejszych" m. in. lekkich uszkodzeń ciała, zniesławieniach, naruszeniu nietykalności cielesnej. Będąc ofiarą tego typu przestępstw jesteśmy zobowiązani do samodzielnego wniesienia aktu oskarżenia.

 

Co powinien zawierać prywatny akt oskarżenia?

Wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia nie jest zadaniem trudnym. Przepisy nie nakładają wyjątkowych wymogów co do zawartości prywatnego aktu oskarżenia. Generalnie dokument ten może ograniczyć się jedynie do opisu zarzucanego czynu, wskazania dowodów i osoby oskarżonej o dany czyn. Dla osób, które nie wiedzą jak odnaleźć się w sporządzaniu tego typu pism dedykowana jest obsługa prawna. Decydując się na powierzenie sprawy doświadczonej kancelarii prawnej możemy liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy. Prawnik w naszym imieniu przygotuje wszelkie potrzebne dokumenty, a także będzie nas reprezentował na rozprawach sądowych. Dodatkowo poszkodowani powinni wiedzieć, że wnosząc skargę w dowolnej jednostce Policji zostanie ona przekazana do właściwego sądu. Taka skarga zastępuje prywatny akt oskarżenia. Ponadto do postępowania może przyłączyć się też prokurator, jeśli stwierdzi, że interes społeczny tego wymaga. Nadal jednak pozostaje kwestia reprezentacji na rozprawach sądowych i tutaj pomoc prawnika może stać się nieoceniona. Pamiętajmy, że strona oskarżona z pewnością z takiej usługi skorzysta i będzie skrupulatnie dążyć do uniknięcia wizji poniesienia kary lub znaczącego jej zmniejszenia. Na koniec warto wspomnieć o opłatach, wnosząc prywatny akt oskarżenia należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Ofiary przestępstw mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty składając wniosek ze stosownym uzasadnieniem.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Zwróciłem się z apelem do Marszałek Sejmu o wprowadzenie do planu prac komisji debaty nad utworzeniem Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszcczy. Głównym problemem walki z epidemią, jak się okazuje, nie są dzisiaj pieniądze, nie są maseczki, nawet nie są respiratory, ale jest nim czynnik ludzki, czyli specjaliści

- tutaj