Jesteś tutaj: HomeRegionDotacje tylko w Diecezji Toruńskiej

Dotacje tylko w Diecezji Toruńskiej

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 14 luty 2013 13:23

Kościoły i związki wyznaniowe mogą uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie na działalność w ramach pomocy społecznej. Warunkiem jest jednak terytorialne położenie w ramach Diecezji Toruńskiej.

Prawie 1,5 mln złotych przewidziano na dofinansowanie projektów mających na celu budowę infrastruktury mającej na celu pomoc w wyżywieniu najuboższych oraz wsparcie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. W ramach tego programu można uzyskać 65% dofinansowania na projekt.

 

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczej, na obszarze Diecezji Toruńskiej, w zakresie zaspokajania potrzeb osób ubogich związanych z wyżywieniem i zapewnieniem mieszkania – czytamy w specyfikacji konkursu.

 

Diecezja Toruńska jest jedną z wielu funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, co może budzić wątpliwości co do uczciwości podziału środków unijnych. Na te pieniądze nie mogą liczyć już bowiem kościoły z Diecezji Bydgoskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Włocławskiej.

Warte obejrzenia

   

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W walce o środki dla Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy na drogi i pomoc przedsiębiorcom oraz likwidację zanieczyszczeń po Zachemie...

W walce o środki dla Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy na drogi i pomoc przedsiębiorcom oraz likwidację zanieczyszczeń po Zachemie...

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Czwartek, 18 marca 2021