Jesteś tutaj: HomeBydgoszcz,,Uniwersytet jest bodajże najlepszym wytworem naszej europejskiej kultury”

,,Uniwersytet jest bodajże najlepszym wytworem naszej europejskiej kultury”

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 12 październik 2021 18:33
Rektor prof. Woźny i prof. Wojciszke Rektor prof. Woźny i prof. Wojciszke Fot: Robert Sawicki / UMB

 - Zauważmy, że publiczny dyskurs moralny polega zwykle na chłostaniu przeciwników własnymi ocenami moralnymi z wzajemnością – mówił na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Bogdan Wojciszke, uznany międzynarodowo badacz psychologi społecznej, któremu społeczność UKW przyznała tytuł doktora honoris causa.

 

- Uniwersytet jest bodajże najlepszym wytworem naszej europejskiej kultury, zaś jego autonomiczny rozwój pozostaje wyłącznie domeną naszej wspólnoty – mówił podczas inauguracji roku akademickiego prof. Jacek Woźny, rekotr Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego -Dążąc w praktyce do tych ideałów stworzyliśmy nową strategię rozwoju UKW na lata 2021 – 2026. W sposób jednoznaczny zostało w niej zapisane, że szanując dorobek przeszłości dbamy o teraźniejszość i kierujemy się ku przyszłości dążąc do prawdy i dobra wspólnego.


Tegoroczna inauguracja była połączona z uroczystym przyznaniem tytułu doktora honoris causa profesorowi Bogdanowi Wojciszke, związanego z Gdańskiem i Uniwersytetem Gdańskim, będącego członkiem Polskiej Akademii Nauk.

 

- Uczonego o niekwestionowanej pozycji międzynarodowej, zaliczanego do najwybitniejszych współcześnie psychologów społecznych w Polsce, autorytetu naukowego w badaniach nad procesami poznawczymi w społecznym zachowaniu ludzi – tak mówił o prof. Wojciszke, rektor prof. Woźny, którego nazwał również ,,wielkim przyjacielem UKW”.

 

Laudację na rzecz prof. Wojciszke wygłosił jego kolega ze studiów, związany z UKW prof. Janusz Trempała - Dla mnie osobiście to wydarzenie ma dodatkowe znaczenie ponieważ występuje w roli promotora mojego kolegi ze studiów w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Nie byłem wtedy świadomy, że będę mógł szczycić się z tak wybitnym uczonym, którego osiągnięcia badawcze wpisują się w międzynarodowy dorobek współczesnej psychologii – wskazywał, mówiąc dalej o konkretnych problemach badawczych - Na uwagę zasługuje cykl badań nad źródłami deformacji ocen moralnych. W zasadzie są one kontynuacją wcześniejszych nagradzanych badań nad tendencyjnością oceniania ludzi. Problem deformacji w ocenach moralnych jest jednak specyficznie ważny, ponieważ ze względu na paradoks nad tendencją do absolutystycznego traktowania ocen moralnych jako opartych na bezspornych opartych bezspornych i obiektywnych przesłankach, a powszechnym doświadczeniem społecznym.

 

Dalej prof. Trempała podsumował - Badania te przekonują, że oceny moralne mogą być automatyczne i bezwiednie formułowane o takie podstawy jak własny interes i własne skojarzenia, które są z natury subiektywne i nie mają nic wspólnego z zasadami moralnymi wywiedzionymi z racjonalnych przesłanek.

 

,,Wieloznaczność ludzkich zachowań”

To tytuł wykładu inaugurującego rok akademicki 2021/2022, który wygłosił prof. Bogdan Wojciszke - Zawsze pociągał mnie problem wieloznaczności świata społecznego, a przede wszystkim ludzi i ich postępowania. Nawet kiedy różne osoby patrzą na to samo, często widzą coś zupełnie innego.


Jako przykłady takiej wieloznaczności doktor honoris causa UKW przytoczył - Kandydat na prezydenta, w którym jedni błazeńskiego hucpiarza, innym wydaje się wydaje z dawna wyczekiwanym mężem opacznościowym. Wychodząc na londyńską Oxfordstreet jedni widzą tam zagrożenie, bo niemal każdy przechodzień ma odmienny odcień skóry niż pozostali, inni czują przyjemny dreszczy różnorodności, z zupełnie tego samego powodu.

 

- Nasze czasy jak wszystkie inne, są nacechowane licznymi sporami moralnymi, są one ustawiczne, długotrwałe, zawzięte i bardziej podnoszą temperaturę sporów niż jasność widzenia spraw. Zauważmy, że publiczny dyskurs moralny polega zwykle na chłostaniu przeciwników własnymi ocenami moralnymi z wzajemnością – zauważył profesor Wojciszke, który wskazał również na drogę wyjścia z takiego pojmowania rzeczywistości - Badania psychologiczne pokazują, że konieczność uzasadnienia tych ocen znacznie je temperuje i umożliwia zbliżenie stanowisk.

 

 

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

   

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Rząd chce zaorać regionalne porty lotnicze, w tym bydgoski? Pytam w Sejmie... W 2022 roku latać będą tam samoloty czy latawce?

Wiadomości z regionu