Jesteś tutaj: HomeKruszwicaRadni z Kruszwicy kombinują jak nie oddać diet

Radni z Kruszwicy kombinują jak nie oddać diet

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Kruszwica środa, 30 sierpień 2023 10:17

Przed tygodniem pisaliśmy o stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której opinii radni powinni zwrócić nadwyżki diet, które odbierali od listopada 2021 roku do kwietnia bieżącego roku, wychodzi to ponad 8 tys. zł na szeregowego radnego, dla funkcyjnych radnych może być to nawet kilkanaście tysięcy złotych. W kuluarach słyszy się, że radni spekulują jak mimo wszystko zawyżonych diet nie oddać.

 

Fakty:
- W listopadzie 2021 roku radni podjęli uchwałę, która podnosiła uposażenie radnego o około 500 zł miesięcznie, w uchwale radni zapisali, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;
- W listopadzie 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu zauważyła, że uchwała zawiera poważny błąd prawny, bowiem powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Prokuratura sprawę wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten 27 lutego br. orzekł, że uchwała jest nieważna, zatem radni powinni otrzymywać diety według stanu sprzed uchwały z listopada 2021 roku;
- W marcu Rada Gminy ponownie uchwaliła podwyżki, ustalając iż uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym;
- Oznacza to, że w okresie listopad 2021 roku – marzec 2023 roku radni Kruszwicy pobierali zawyżone diety, niezgodne z obowiązującą uchwałą;
- Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, że burmistrz Kruszwicy jako organ władzy wykonawczej powinien zabiegać o zwrot zawyżonych części diet.

 

W kuluarach z kolei trwają spekulacje jak mimo wszystko diet nie oddawać. Jednym z pomysłów ma być próba uchwalenia nowej uchwały, która miałaby obowiązywać od listopada 2021 roku, czyli usankcjonować za wysokie diety. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że uchwała działająca wstecz zostanie też zakwestionowana przez organy nadzoru.


Radni sami sobie winni

Głównym zadaniem radnych w ramach Rady Gminy jest tworzenie prawa lokalnego, jakość tego prawa jest ich odpowiedzialnością. W tym wypadku skutki błędu bezpośrednio dotykają ich. Praktycznie na tym błędzie zyskiwali, bowiem zapisali, że nowe stawki obowiązują od dnia uchwalenia, gdyby zapisali jak wymagają przepisy, iż będzie to 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym to w praktyce na podwyżki poczekaliby dodatkowe 3 tygodnie – świadomie lub nieświadomie ta sytuacja pokazuje, że chytry może stracić dwukrotnie.

 

Gdy rok później (listopad 2022 roku) uchwałę podważyła Prokuratura Rejonowa, radni mogli już wówczas poprawić uchwałę, podjęli jednak ryzyko czekając na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przyjmując narrację, że nic się złego nie stało.

 

Projekt podwyżki diet wniósł z listopadzie 2021 roku przewodniczący Rady Gminy, dla siebie zaproponował nową dietę na poziomie 2,6 tys. zł, czyli tyle samo ile zarabia przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy (nawet minimalnie więcej) oraz przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Warte obejrzenia

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z kadencji:

 

Materiał KW Nowa Lewica

 

 

Wiadomości z regionu