Jesteś tutaj: HomeNakielskiPojawiają się pierwsze kwoty na przywrócenie ruchu kolejowego do Kcyni

Pojawiają się pierwsze kwoty na przywrócenie ruchu kolejowego do Kcyni

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Krajna i Pałuki wtorek, 26 listopad 2019 10:33

Na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa, planuje się przeznaczyć z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 4 mln zł. Rozważane będą dwa warianty: przez Szubin (linia nr 356), przez Nakła (rewitalizacja linii nr 281).


Dla wielu czytelników może być to ważna informacja, bowiem od wielu lat na temat tego ciągu komunikacyjnego się mówi, ale dopiero teraz możemy mówić o wskazaniu konkretnych pieniędzy. Środki te muszą być wydatkowane w bieżącej perspektywie, czyli rozliczenie powinno być dokonane do końca 2023 roku. Czyli do tego czasu najpóźniej powinna być gotowa dokumentacja przedprojektowa. Sama rewitalizacja ruszyć może w nowej perspektywie Unii Europejskiej, pod warunkiem oczywiście, że znajdą się na to zadanie pieniądze.

 

Wydatkowanie funduszy europejskich na projektowanie zadań na przyszłość jest możliwe za zgodą Komisji Europejskiej, która zgodziła się przesunąć część środków na projektowanie z alokacji kolejowej Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2013-2020, gdyż nie uda się zrealizować prac modernizacyjnych pierwotnie założonych.

 

Na dzisiaj są niewiadome

Przyjęty w 2016 roku plan kolejowy nie może być zrealizowany, bowiem źle oszacowano koszty. Obecnie PKP PLK analizuje oferty przetargowe w postępowaniu na modernizację linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń – Chelmża, według programu kolejowego to zadanie miało kosztować 45,4 mln zł, natomiast najtańsza oferta złożona w przetargu to 139,2 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż szacowano w 2016 roku.

Przed rokiem, gdy pojawiła się informacja o przesunięciu środków na prace przedprojektowe, to była też mowa o odcinkach:
- Trzciniec – Port Lotniczy;
- Maksymilianowo – Koronowo (budowa nowej linii);
- Szubin – Żnin (nowa linia);
- Inowrocław – Żnin;

 

Na razie na te zadania nie przewidziano środków. Dużo zależeć może od tego jakie będą realne koszty inwestycji i prac projektowych, które poznamy dopiero po przeprowadzeniu przetargów. W 2016 roku na program kolejowy finansowany w głównej mierze z RPO planowano wydatkować blisko 240 mln zł, z czego Unia Europejska miała pokryć około 210 mln zł.

 

Warte obejrzenia

   

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Rząd chce zaorać regionalne porty lotnicze, w tym bydgoski? Pytam w Sejmie... W 2022 roku latać będą tam samoloty czy latawce?

Wiadomości z regionu