Jesteś tutaj: HomePolecanePraca w Niemczech - na co należy zwrócić uwagę?

Praca w Niemczech - na co należy zwrócić uwagę?

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane piątek, 05 listopad 2021 12:33
Praca w Niemczech - na co należy zwrócić uwagę? pixabay.com/de/photos/büro-anfang-geschäft-heimbüro-594132/

Jeśli wjeżdżasz do Niemiec z UE i chcesz tu pracować, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim świadczenia socjalne zawsze są uzależnione od aktualnego stosunku pracy, ale wpływ na to ma również status pobytu. Aby upewnić się, że nie popełnisz błędu, podsumowaliśmy dla Ciebie najważniejsze fakty.

Każdy obywatel UE może przyjechać do Niemiec

Zasadniczo każdy obywatel UE może wjechać do Niemiec z dowodem osobistym. Aby móc żyć w kraju w dłuższej perspektywie, bardzo ważna jest przede wszystkim stała praca. W Niemczech jest wiele solidnych miejsc pracy, znajdź odpowiednie dla siebie i skorzystaj z wielu zalet.

 

Prawo pobytu przez trzy miesiące

Bez dodatkowych formalności można wjechać i przebywać w Niemczech przez około trzy miesiące. W ciągu tych trzech miesięcy nie przysługuje jednak prawo do świadczeń socjalnych. Jeśli chcesz zostać dłużej, musisz spełnić pewne warunki.

Prawo do pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące

Obywatel UE, który chce przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, może to zrobić, jeśli spełnione są wymogi dotyczące statusu pobytowego. Zależy to od perspektywy zawodowej:

Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek

Obywatel UE pracujący w Niemczech korzysta z takich samych praw jak obywatel. Pracownicy oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie muszą przedstawiać dowodu posiadania wystarczających środków utrzymania. Korzystają oni z pełnej swobody przemieszczania się, pod warunkiem, że zatrudnienie nie jest "nieistotne z ekonomicznego punktu widzenia". Tygodniowy czas pracy wynoszący 7,5 godziny i miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 euro są już wystarczające. Status ten traci się tylko wtedy, gdy opuściło się niemiecki rynek pracy na dłużej niż jeden rok.

 

Podobnie, w Niemczech istnieją dwa zasiłki dla bezrobotnych - arbeitslosengeld 1 und 2. Jeśli ktoś pracuje w kraju krócej niż rok, prawa pracownika wygasają po sześciu miesiącach, po czym zostaje zakwalifikowany jako osoba poszukująca pracy.

Osoby poszukujące pracy

Każdy, kto jako obywatel UE szuka pracy w Niemczech, ma również prawo do swobodnego przemieszczania się. Jeśli podjęte zostaną aktywne starania o znalezienie pracy, wówczas osoba ta może pozostać przez sześć miesięcy bez konieczności przedstawiania dowodu na pokrycie kosztów utrzymania. Jeśli istnieją dobre perspektywy zatrudnienia, okres ten może zostać nawet przedłużony.

 

Niemiecki kodeks socjalny wyklucza wprawdzie możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne przez obywateli Unii, którzy przybyli do kraju tylko w celu poszukiwania pracy, ale sprawa jest nieco niejasna: wykluczenie to narusza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ poszczególne przypadki muszą być rozpatrywane indywidualnie. Tak więc w wielu przypadkach świadczenia socjalne są mimo wszystko wypłacane.

 

Nieaktywność

Obywatele Unii, tacy jak studenci lub emeryci, którzy przebywają w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, muszą udowodnić, że mają zapewnione utrzymanie i ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie mogą, są deportowani zgodnie z prawem. Ponieważ jednak zawsze istnieje możliwość zatrudnienia marginalnego, przypadek ten prawie nigdy nie występuje w praktyce.

Jeśli chodzi o świadczenia społeczne, nie istnieje specjalne ustawodawstwo dla osób nieaktywnych zawodowo. Są oni traktowani w taki sam sposób jak osoby poszukujące pracy, jeśli ich środki do życia nie są zabezpieczone. Świadczenia socjalne lub pomoc społeczna są zatem wykluczone, ale w indywidualnych przypadkach nadal można przyznać opiekę medyczną lub niezbędne usługi.

 

Prawo stałego pobytu

Jeśli obywatele Unii przebywają w Niemczech dłużej niż pięć lat, mają prawo stałego pobytu oraz takie same obowiązki i prawa jak obywatele. Również w zakresie świadczeń socjalnych osoby te traktowane są dokładnie tak, jak obywatele niemieccy.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego

Obywatele UE mają takie samo prawo do zasiłku rodzinnego jak obywatele danego państwa. Jedynym wymogiem jest to, że muszą oni mieszkać w Niemczech. Od 2012 roku również pracownicy sezonowi, którzy pracują w Niemczech i są płatnikami podatku dochodowego, mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Dotyczy to również sytuacji, gdy dzieci w ogóle nie mieszkają w tym kraju.

 

Dlatego najlepiej jest poszukać odpowiedniej pracy przed przyjazdem do kraju, aby uniknąć niejasności i zbędnych formalności. Później przysługują Ci już wszystkie prawa.

Warte obejrzenia

   

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.