Jesteś tutaj: HomeSamorządowcyStanowiska – listopad

Stanowiska – listopad

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Samorząd sobota, 01 grudzień 2012 18:19

Omawiamy naszym zdaniem najistotniejsze stanowiska a i apele Rad Gmin przyjęte w ostatnim tygodniu. Liczymy, że ta publikacja okaże się pomocna w Państwa pracy.

 

 

Rada Miasta Bydgoszczy o przyszłości województwa

W stanowisku przyjętym jednogłośnie przez Radę Miasta Bydgoszczy, bydgoski samorząd wyraża opinię, że dotychczasowa polityka zrównoważonego rozwoju prowadzona przez Urząd Marszałkowski nie zdała egzaminu, czego skutkiem są notowania województwa kujawsko-pomorskiego w krajowym ogonie.

 

Zaniepokojenie Rady Miasta Bydgoszczy budzą konsultowane projekty priorytetów i założeń do Strategii rozwoju województwa kujawsko pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wejście w życie tych założeń może się okazać kolejnym powodem degradacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Rada Miasta Bydgoszczy krytycznie ocenia zasady rozdziału środków unijnych przez samorząd województwa z perspektywy budżetowej lat 2007 – 2013. Przedstawiane dziś rozliczanie tych środków umacnia nas w przekonaniu, iż ich podział nie odzwierciedlał potencjału demograficznego i gospodarczego Bydgoszczy.
Dotychczasowa koncepcja tak zwanego „zrównoważonego” rozwoju nie przyniosła zakładanych efektów, czego skutkiem jest niska pozycja kujawsko-pomorskiego przy coraz bardziej oddalających się od nas województwach i miastach. Przekłada się to między innymi na stopę bezrobocia na poziomie 16,6%, przy średniej krajowej 12,4%, jak również na przeciętne wynagrodzenie na poziomie 83,6 % przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Za konieczną uznajemy pilną analizę przyczyn tych zjawisk, jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Radni Miasta Bydgoszczy uważają, iż bez silnej Bydgoszczy nie będzie silnego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Rada Miasta Bydgoszczy w swoim stanowisku podkreśla także konieczność realizacji takich inwestycji jak budowa drogi S5 i S10, które mają umożliwić mieszkańcom tej części województwa szybki dojazd do autostrady A1. Radni za priorytet uważają także rozbudowę bydgoskiego lotniska.

 

Rada Miejska Inowrocławia w sprawie DK 15

Z inicjatywy radnej Magadaleny Waloch Rada Miasta Inowrocławia przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno – Inowrocław – Toruń.

 

Adresatem stanowiska jest minister transportu, wojewoda, marszałek województwa, GDDKiA oraz samorządy Torunia i Gniezna.

 

Droga ta na odcinku Gniezno – Inowrocław – Toruń ma nie tylko strategiczne znaczenie w lokalnym układzie dróg, ale jest również ważną trasą zapewniającą zewnętrzną dostępność transportową regionu kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do innych regionów, w szczególności województw wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Dostępność transportowa jest zaś jednym z głównych czynników mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu, a w konsekwencji determinującym jego rozwój społeczno-gospodarczy – czytamy w stanowisku.                 

   

Rada Miejska Inowrocławia w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Radni Inowrocławia przyjęli stanowisko, w którym wzywają Sejm do zaprzestania prac nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Z informacji i doniesień medialnych wynika, iż kolejna planowana nowelizacja ww. ustawy może zostać przyjęta w kształcie zaproponowanym w projekcie poselskim, druk sejmowy nr 517. Zakłada on szereg rozwiązań i zapisów niekorzystnych dla spółdzielni mieszkaniowych oraz jej członków i tym samym może doprowadzić do całkowitego upadku spółdzielczości. Przewiduje, między innymi, że jeżeli choć jeden lokator przekształci spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność, to budynek spółdzielczy automatycznie stanie się wspólnotą mieszkaniową. Projekt ten nie daje wyboru – jeżeli ktoś ma odrębną własność, musi być członkiem wspólnoty mieszkaniowej. W obowiązujących przepisach można również, na życzenie większości posiadaczy mieszkań spółdzielczych, powołać wspólnotę mieszkaniową, jednak zainteresowanie spółdzielców jest bardzo znikome, gdyż zdają oni sobie sprawę z niebezpieczeństw finansowych z tym związanych – uzasadniają swoją decyzję radni.

 

Powyższe stanowisko nie zostało jednak przyjęte jednogłośnie, gdyż część radnych miała wątpliwości z tego powodu, że w ich opinii zaproponowany przez grupę posłów projekt ustawy miał wnosić także korzystne dla mieszkańców spółdzielni poprawki. Rada Miejska Inowrocławia wyraziła opinie, że podobne stanowisko przyjmą także inne samorządy.

 

Rada Miejska w Kcyni w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 i 356

 

Samorząd gminy Kcynia wystąpił do marszałka województwa ze stanowiskiem, w którym wnioskuje o wpisanie odcinka Naklo – Kcynia linii kolejowej nr 281 oraz odcinka Gołańcz – Kcynia- Szubin – Bydgoszcz linii nr 356 jako kluczowego zadania w strategii rozwoju województwa do roku 2020.

 

Wielu mieszkańców gminy Kcynia oraz znajdujących się na trasie tej linii dojeżdża do pracy bądź jej poszukuje w stolicach województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Uważamy, że podjęcie skutecznych działań inwestycyjnych w tym kierunku, będzie realizacją najważniejszych założeń zrównoważonego rozwoju obu województw i walki z bezrobociem - czytamy w uzasadnieniu.

 

Powyższe stanowisko zostanie przesłane także do zarządcy obu linii kolejowych PKP PLK, ministra transportu oraz samorządów: Bydgoszczy, Szubina, Gołańczy i Wągrowca. Radni wyrażają nadzieje, że podobne stanowisko przyjmie któryś z wymienionych powyżej samorządów.

Warte obejrzenia Ukr

Warte obejrzenia

Dyskuskusje