Weźmy udział w konsultacjach ważnej rządowej strategii

Do piątku Ministerstwo Rozwoju oczekuje uwag, w ramach konsultacji społecznych, do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warto wyrazić w nich swoje uwagi, chociażby w kwestii przyszłości metropolii w Polsce oraz transportu multimodalnego.

Strategi na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju popularnie nazywana jest planem Morawieckiego, od nazwiska wicepremiera, który stoi na czele resortu rozwoju. Celem tego dokumentu jest wskazanie kierunków, które mają przyśpieszyć rozwój polskiej gospodarki.

 

Duże emocje w Bydgoszczy budzą zapisy dotyczące ZIT PLUS, w które przekształcić się mają dzisiejsze ZIT. Nie wiemy dokładnie co prawda, na dzień dzisiejszy, w jaki sposób ma być prowadzona polityka metropolitalna w ZIT PLUS. Doskonale widzimy jednak, jak źle układa się współpraca w ramach ZIT Bydgoszczy i Torunia. Prezydent Rafał Bruski apeluje, aby wnioskować o to, aby przyszła współpraca metropolitalna odbywała się o zasady oddolnych inicjatyw zainteresowanych samorządów. Zapisy zaproponowane w planie Morawieckiego są niejednoznaczne, stąd też również Ruch Obywatelski Lepsza Bydgoszcz uważa, że trzeba wnioskować o ,,zasadę dobrowolności”.

 

Analiza Lepszej Bydgoszczy do przeczytania – Zachęcamy do konsultowania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza na stronie Ministerstwa Rozwoju – https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/przeslij-opinie-o-strategii-odpowiedzialnego-rozwoju/

 

W załączniku prezentujemy przygotowane przez Lepszą Bydgoszcz uwagi, które mogą Państwo wykorzystać.

strategia-odpowiedzialnego.pdf