Prace nad Strategią Rozwoju Województwa przyśpieszają

W połowie lipca, gdy sezon urlopowy trwał w najlepsze, Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku – na razie jest to dokument roboczy – na sierpień przewidziano konsultacje społeczne, natomiast przyjęty ma zostać jesienią przez Sejmik Województwa. Taki przynajmniej jest zamiar.

 

Strategia Rozwoju Województwa to najważniejszy dokument planistyczny, który będzie obowiązywał w naszym województwie w najbliższej dekadzie. Strategia będzie zatem wyznaczać najważniejsze kierunki działań, a także definiować kluczowe inwestycje (inwestycje nie ujęte w tym dokumencie mogą mieć trudniejszą drogę do pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, np. z Unii Europejskiej).

 

Bydgoszcz dalej z Toruniem, ale w luźniejszym związku

Od właściwie dwóch dekad widoczne jest parcie Zarządu Województwa do koncepcji wspólnej metropolii bydgosko-toruńskiej. Projekt nowej Strategii jest potwierdzeniem tej polityki, bowiem w dokumencie mówi się o funkcjonowaniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia – Łączny potencjał Bydgoszczy i Torunia pozwolił na uznanie w przyjętej w 2010 roku i nadal obowiązującej KPZK 2030stolic województwa kujawsko-pomorskiego za jeden z węzłów metropolii sieciowej w Polsce, co oznacza potwierdzenie znaczenia zespołu obydwu miast jako ośrodka ważnego także z punktu widzenia rozwoju całego kraju – czytamy w analizie zawartej w projekcie Strategii.

 

W dokumencie definiuje się też jako kluczową inwestycję budowę tramwaju z Bydgoszczy do Torunia, choć ta koncepcja, szczególnie w Bydgoszczy odbierana jest ze sceptycyzmem, bowiem w pełni nie jest wykorzystywany jeszcze potencjał kolei BiT City – Wykorzystanie oraz wzmacnianie potencjału obydwu miast poprzez wzajemną integrację jest ważnym instrumentem realizacji celu nadrzędnego polityki rozwoju województwa. Odzwierciedleniem tego podejścia w III dekadzie będą działania na rzecz realizacji linii tramwaju metropolitalnego,łączącego Bydgoszcz i Toruń, pozwalającej na połączenie centrów obydwu miast oraz licznych obiektów usługowycho znaczeniu regionalnym (np. szkoły wyższe, szpitale, obiekty kultury i sportu) – czytamy.

 

Jeżeli jednak porównamy proponowane zapisy, z obowiązującą obecnie Strategią Rozwoju Województwa do 2020 roku, to mamy mimo wszystko zliberalizowanie zapisów, bowiem w ramach wspomnianego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dopuszcza się wydzielenie dwóch osobnych obszarów, z nazwy pada nawet Bydgoski Obszar Funkcjonalny – W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia dopuszcza się wydzielenie dwóch rozłącznych podobszarów funkcjonalnych –Bydgoszczy i Torunia.

 

Kujawsko-pomorskie w sieci TEN-T

Kolejny aspekt na który zwracamy uwagę to jaką rolę widzi naszego regionu i miast z tego regionu Strategia w 2030 roku w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Mamy istotny zapis o dążeniu do utworzenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz, w ramach którego kluczowe elementy odgrywać ma port rzeczny na Wiśle Bydgoszcz – Solec Kujawski oraz wymieniony z nazwy terminal intermodalny w Emilianowie, co można uznać za ukłon w kierunku środowisk bydgoskich autorów projektu Strategii – Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, jako potencjalny biegun rozwoju o znaczeniu regionalnym. Węzeł w założeniu będzie tworzony przez platformę multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski na rzece Wiśle oraz terminal kolejowo-drogowy w Emilianowie. Należy zaznaczyć, iż oba obiekty mają być względem siebie komplementarne –rozwiązanie drogowo-kolejowe ze względów infrastrukturalnych i przestrzennych predystynowane jest do obsługi Portu Gdynia natomiast platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski stanowić będzie zaplecze Portu Gdańsk. Węzeł Logistyczny Bydgoszcz ma szansę stać się istotnym punktem na mapie relacji w transporcie towarowym w skali krajowej i międzynarodowej.

Strategia otwiera też drogę do powstania mniejszych centrów przeładunkowych na Wiśle w Toruniu, czy we Włocławku. Projekt nie wyklucza powstania również infrastruktury przeładunkowej kolejowej w Inowrocławiu i w Laskowicach Pomorskich, choć nie są to terminale zdefiniowane jako kluczowe dla województwa inwestycje.

 

Brakuje natomiast jednoznacznych zapisów sugerujących kierunek umocnienia województwa kujawsko-pomorskiego w sieci TEN-T. Jest co prawda ogólny zapis o potrzebie umocnienia tej pozycji, na etapie projektu nie zdefiniowano jednak jako celu strategicznego wzmocnienia roli Bydgoszczy do rangi węzła sieci bazowej TEN-T (obecnie jedyny w kujawsko-pomorskim węzeł sieci kompleksowej/uzupełniającej), nie ma też zapisów o wpisaniu nawet jako szlaku sieci kompleksowej drogi wodnej E-40, choć to są cele o których marszałek województwa wraz ze współpracownikami mówią dość często.

 

 

Kluczowe inwestycje infrastrukturalne

Na koniec przyjrzyjmy się zdefiniowanym inwestycjom kluczowym w dziedzinie infrastruktury, na które wpływ może mieć samorząd. Zdefiniowano m.in. potrzebę budowy linii kolejowej z Solca Kujawskiego do Portu Lotniczego i Trzcinca (południowa kolejowa obwodnica Bydgoszczy), a także modernizacja ciągów kolejowych: Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie – Brodnica, Grudziądz – Laskowie Pomorskie, Bydgoszcz – Szubin – Żnin, Bydgoszcz – Koronowo – Tuchola, Inowrocław – Kruszwica, Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń, przywrócenie kolei do Kcyni (wariantem albo przez Nakło albo przez Szubin), linia Toruń – Lipno – na Nasielsk. Inwestycji jest podobnie jak w poprzedniej strategii wymienionych bardzo wiele, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to bardziej zbiór ,,pobożnych życzeń”.

 

Wskazano również listę obwodnic do wybudowania (wymieniamy te przy drogach wojewódzkich): Brzozy (to zadanie mogłoby powstać przy budowie drogi S-10), Brześcia Kujawskiego, Mogilna, Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Rypina, Kowala, Chełmży, Tucholi, Więcborka, Pakości i Radzymina Chełmińskiego.

 

W Strategii wskazuje się też potrzebę opracowania studium dla drogi wodnej E-70, które ma wskazać także jej nowy przebieg (obecny przebieg Brdą przez środek Bydgoszczy uniemożliwia uzyskanie IV lub nawet V klasy żeglowności).

 

W Strategii definiuje się też potrzebę budowy mostu na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego. Wskazuje się jednak, że to zadanie powinno sfinansować państwo.

 

 

Zaproszenie na konsultacje

W poniedziałek 24 sierpnia organizujemy bydgoskie spotkanie, na którym odbędzie się dyskusja o projekcie Strategii Rozwoju Województwa 2030 oraz o propozycjach zmian, aby ten dokument odpowiadał jak najbardziej ambicjom społeczności lokalnej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali im. Łochowskiego (ulica Jezuicka naprzeciwko ratusza). Zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe i samorządowców. Z uwagi na względy sanitarne obowiązuje rejestracja pod adresem e-mail: redakcja@portalkujawski.pl (do niedzieli godziny 18:00). Prosimy także o zachowanie podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Projekt Strategii można pobrać poniżej.

 

strategia_projekt.pdf