Również Politechnika Bydgoska z wyższymi ocenami ministerstwa

Również Politechnika Bydgoska z wyższymi ocenami ministerstwa

Na przełomie stycznia i lutego pojawiło się kilka dobrych wiadomości dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, po tym jak Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpatrzyło odwołania dotyczące oceny ewaluacyjnej wydziałów. W tym tygodniu dobre wiadomości płyną natomiast z drugiej bydgoskiej uczelni Politechniki Bydgoskiej, która złożyła odwołanie w kwestii oceny nauk chemicznych. Ministerstwo po rozpatrzeniu odwołania zweryfikowało wcześniejszą ocenę przyznając ocenę A. Oznacza to, że Politechnika Bydgoska posiada trzy dyscypliny naukowe z najwyższą oceną A, natomiast pozostałe dyscypliny ocenione zostały też wysoko na B+.

– Wspominałem o tym wielokrotnie i podtrzymuję niezmiennie, że największym kapitałem Politechniki Bydgoskiej są ludzie. Uzyskane wyniki to sukces naszych naukowców, efekt ich wytężonej pracy. Serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie w rozwój potencjału badawczo-naukowego uczelni – mówi prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ.

 

Latem Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznało oceny A naukom o zootechnice i rybactwie oraz w drugiej dziedzinie rolnictwie i ogrodnictwie.

UKW również z trzema A

Ministerstwo pierwotnie Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego przyznało ocenę A dla nauk o kulturze i religii oraz drugiej dyscypliny nauk o polityce i administracji. Uczelnia odwołała się oceny dotyczącej literaturoznawstwa, które pod koniec stycznia ministerstwo oceniło również na ocenę A.

 

Akademia Muzyczna z oceną A

Akademia Muzyczna otrzymała ocenę A w dziedzinie sztuk muzycznych. Gdy dodamy wszystkie oceny A bydgoskich uczelni wyższych to mamy jako łączny bydgoski dorobek 7 takich ocen.

 

Naukowcy Politechniki przywożą wyróżnienia z Tajlandii

Ten tydzień przyniósł Politechnice Bydgoskiej więcej dobrych wiadomości – na targach: ,,Thailand Inventor’s Day w Bangkoku pracownicy bydgoskiej uczelni uzyskali trzy złote medale za swoje wynalazki. Jury doceniło: opracowanie metod wytwarzania produktów sojowych; opracowania metody i urządzeń do produkcji kiełków konsumpcyjnych oraz opracowania innowacyjnej doniczki do uprawy roślin SAFEPOT. Dodatkowo za opracowanie trybometru do pomiaru współczynników tarcia materiałów, biomateriałów i tkanek bydgoscy naukowcy otrzymali srebrny medal.