Terminal Bydgoszcz-Emilianowo z decyzją środowiskową, ale organizacja ekologiczna chce ją podważyć w sądzie

Porównanie skutków budowy terminalu Bydgoszcz-Emilianowo do wprowadzania ,,stref bez LGBT” – to jeden z argumentów jakie przeciwko tej inwestycji wysnuwa Bydgoskie Forum Ekologiczne. Zarzuty tej organizacji sprawiły, że na uprawomocnienie się decyzji o środowych uwarunkowaniach z początku lipca, trzeba było czekać do 8 listopada, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło odwołania i nadało decyzji rygor wykonaności. Ta organizacja skarży jednak dalej – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Nowego Bursztynowego Szlaku, utrzymujące się dłuższy czas zawirowania wokół decyzji środowiskowej, mogą narazić ten projekt na utratę dofinansowania europejskiego.

 

Nowy Bursztynowy Szlak z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację jaka ma miejsce wokół decyzji środowiskowej dla budowy Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, które mogą doprowadzić do znacznego opóźnienia realizacji tej inwestycji w czasie oraz z uwagi na powstające perturbację narazić projekt na utratę środków europejskich z perspektywy 2021-2027, bowiem kluczowe decyzje dla ich rozdysponowania zapadną w najbliższych czasach. Zadziwiające jest w tej sprawie jednak nieprzedstawianie żadnych twardych argumentów, mamy natomiast próbę szukania kruczków prawnych oraz prezentowanie argumentów, przeciwko którym uważamy, że należy stanowczo zaprotestować. Za absurdalne uważamy natomiast porównywanie tej inwestycji z ,,uchwałami anty LGBT”. – czytamy w stanowisku Nowego Bursztynowego Szlaku.

 

Organizacja ekologiczna w pismach do SKO i sądu podważa legitymację wójta Nowej Wsi Wielkiej do wydania decyzji środowiskowej, podważa legitymację spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo do realizowania tej inwestycji, podważa też znaczenie ten inwestycji do rozwoju gospodarczego regionu.

 

Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo z punktu widzenia Polski będzie inwestycją strategiczną, bowiem przyczyni się do rozwoju portów morskich w Gdańsku i w Gdyni, o czym świadczą liczne wypowiedzi publiczne przedstawicieli obu portów. Jak wynika ze wstępnych szacunków przygotowanych w ramach programu europejskiego Combine przynieść mają Bydgoszczy w ciągu 30 lat ponad 14 mld zł zysku – o tym fakcie skarżący był informowany w czasie postępowania przed SKO – wskazuje Nowy Bursztynowy Szlak.