Koalicja Obywatelska zachęca mieszkańców regionu do współdecydowania o przyszłości Europy

Koalicja Obywatelska zachęca mieszkańców regionu do współdecydowania o przyszłości Europy

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, o czym nadal wielu mieszkańców naszego regionu nie ma świadomości, dlatego kandydaci Koalicji Obywatelskiej mini piknikiem zorganizowanym w Szubinie chcieli zachęcać mieszkańców do pójścia do wybory. Piknik zorganizował europoseł Krzysztof Brejza, wraz z posłami na Sejm RP Iwoną Kozłowską i Włodzisławem Gizińskim.

– Na naszym kampanijnym szlaku zdecydowaliśmy, że w Szubinie zorganizujemy Europejski Piknik Rodziny, który ma zachęcić mieszkańców całego województwa, abyśmy się spotkali 9 czerwca przy urnach wyborczych – wyjaśniała na konferencji prasowej posłanka Iwona Kozłowska – Z Unii Europejskiej uzyskaliśmy 261 mld euro. Dzięki temu wspomogliśmy budowę dróg, rozpoczęły się poważne inwestycje w szpitalach, dla nas ważne jest również to, że wiele środków zostało przekazanych na pomoc społeczną.

 

Pytana przez nas czym Koalicja Obywatelska chce przekonać wyborców do poparcia swoich kandydatów wskazała – Bo jesteśmy nowocześni, bo jesteśmy otwarci, jesteśmy mądrzy i rozsądni. Wiemy co chcemy pozyskać z Unii Europejskiej – mamy plan, mamy program i nasi europosłowie będą decydowali również o naszym bezpieczeństwie. Tego nie wolno nam zapominać – gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, my musimy zadbać również o swoje bezpieczeństwo, a takie ważne decyzje dla mieszkańców Polski i Europy podejmują mądrzy i rozsądni ludzie. Nasi posłowie z Koalicji Obywatelskiej zapewniają dobrą politykę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Kozłowska apelowała też o frekwencję z tego powodu, że to od niej zależeć będzie to jak liczna będzie reprezentacja kujawsko-pomorskiego w Brukseli – ordynacja wyborcza premiuje większe województwa z większą liczbą mieszkańców, w tej sytuacji mniejsze regiony jak nasze muszą walczyć o wysoką frekwencję.

 

Kampania wyborcza KO w naszym regionie cechuj się współpracą między kandydatami z czołowych miejsc na liście wyborczej. Nie ma w praktyce między nimi w tej kampanii rywalizacji, choć od poszczególnych wyników zależeć będzie kto zdobędzie mandat europosła. Liderem listy jest europoseł Krzysztof Brejza i pozostali kandydaci raczej skupiają się na wspieraniu jego, niż na walce o indywidualne głosy na siebie.

 

[iframe width=”419″ height=”236″ src=”https://www.youtube.com/embed/iDk7KRB6ifI?si=cfQi6J7xDxN21KgH” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen ]