Linia kolejowa Nakło-Kcynia z decyzją środowiskową

Linia kolejowa Nakło-Kcynia z decyzją środowiskową
Dworzec w Kcyni

28 czerwca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję środowiskową dla modernizacji ciągu kolejowego Nakło-Kcynia oraz Kcynia – granica województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach inwestycji planuje się między Kcynią i Nakłem budowę mijanki. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, jeżeli pojawią się od niej odwołania, wówczas trafi na kolejne miesiące do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Samo pojawienie się konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla tego projektu było w samorządzie wojewódzkim zaskoczeniem, był plan opracowania dokumentacji do końca 2023 roku, bo tego wymagało unijne dofinansowanie dla prac planistycznych. Nie przewidziano jednak, że będzie konieczne postępowanie środowiskowe, które wszczęto w lutym 2023 roku i do momentu wydania decyzji pierwszej instancji minął ponad rok.

 

W momencie pojawienia się prawomocnej decyzji środowiskowej można by zacząć prace torowe, na dzisiaj problemem jest jednak też brak montażu finansowego. Na ten cel nie ma budżetu zarówno po stronie państwa oraz województwa.