Po 7 latach kluczowa dla naszego regionu inwestycja infrastrukturalna może ruszyć z miejsca

Wizualizacja ambitnego skrzyżowania w Maksymilianowie

Wizualizacja ambitnego skrzyżowania w Maksymilianowie

Data 27 czerwca 2024 powinna się zapisać w historii Magistrali Węglowej – to tego dnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydawał decyzję środowiskową dla modernizacji linii nr 201 od Maksymilianowa do Kościerzyny. Patetyczność powyższego zdania jest uzasadniona, bowiem ten wniosek rozpatrywany był od 2017 roku, czyli ponad 7 lat.

Drugi z odcinków od Kościerzyny do Gdyni ma już od dłuższego czasu prawomocną decyzję środowiskową. O tym co będzie dalej zdecyduje to, czy w najbliższych tygodniach nie pojawią się odwołania i skargi na tę decyzję. Jeżeli tak – to postępowanie odwoławcze przeprowadzić będzie musiała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, co trzeba liczyć potrwa przynajmniej rok. Dopiero po prawomocnej decyzji środowiskowej PKP PLK mogłoby rozpocząć modernizację.

 

Wartość całej inwestycji od Maksymilianowa do Gdyni szacuje się na około 10 mld zł. Mówimy jednak o poważnej modernizacji tego ciągu, który jest częścią sieci bazowej transeuropejskiej sieci TEN-T. Inwestycja zakłada dobudowę drugiego toru, a na odcinku gdyńskim także trzeciego i pełną elektryfikację linii.

 

Jest to kluczowa inwestycja dla Portu Gdynia. Ostatnie lata, gdy Polska potrzebowała pilnie sprowadzać węgiel drogą morską obnażyły brak funkcjonowania tej infrastruktury, przez co tworzyły się ogromne korki pociągów przy wyjeździe z portu.