Na sejmiku dużo emocji wokół Emilianowa

Wizualizacja autorstwa PKP

Wizualizacja autorstwa PKP

Dzisiaj w Samorządzie Wojewódzkim budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo popierają już niemal wszyscy, Sejmik Województwa uchwalił nawet w budżecie milion złotych na objęcie udziałów w spółce budującej terminal, chcąc w ten sposób wesprzeć inwestycje, o co zabiegał radny Roman Jasiakiewicz. Główny udziałowiec tej spółki – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na razie tego akcesu do spółki Samorządu Kujawsko-Pomorskiego nie przyjął – o czym pisaliśmy w sierpniu – wczoraj (25 września) Sejmik Województwa zajął w tej sprawie stanowisko.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z rozczarowaniem przyjmuje informację o odrzuceniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferty przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o. – czytamy w stanowisku – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje dalsze wspieranie rozwoju funkcji logistycznej w Województwie, w tym przedsięwzięcia polegającego na budowie Terminala w Emilianowie, za pomocą takich instrumentów, jakie w danej sytuacji będą możliwe do wykorzystania. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podtrzymuje wolę objęcia udziałów w Spółce przez Województwo z przekonaniem że największy udziałowiec Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po przedstawieniu powyższych argumentów , zmieni swoja decyzję i przyjmie ofertę Województwa Kujawsko- Pomorskiego objęcia udziałów w Spółce.

Na sesji nie brakowało wzajemnych pretensji

 

Funkcję kierownicze w kujawsko-pomorskim KOWR tak się składa, że pełnią dwaj radni wojewódzcy: Michał Krzemkowski (szef klubu radnych PiS) i Marek Witkowski. Do tego faktu postanowił nawiązać radny Jarosław Katulski z Koalicji Obywatelskiej, który wyrażał opinie, że to ci dwaj radni powinni wyjaśnić, dlaczego spółka w której pracują zajęła takie stanowisko. Radny Michał Krzemkowski, wicedyrektor KOWR w Bydgoszczy wyraził na ubolewanie, że marszałek pomimo rozmów prowadzonych w tym zakresie, nie wygospodarował środków unijnych na wsparcie etapu projektowania terminalu w Emilianowie. Krzemkowski wskazał też, że docelowo większościowym udziałowcem będzie PKP SA, dlatego KOWR nie chce przyjmować teraz mniejszościowych udziałowców, ale sprawa nie jest zamknięta gdy kontrolę nad spółką przejmie PKP SA. W odpowiedzi marszałek Całbecki co prawda nie zadeklarował środków europejskich, ale wskazał, że ten milion aportu jaki chciało wnieść województwo można by przeznaczyć chociażby na prace projektowe, o których mówił Krzemkowski.

 

Sejmik Województwa stanowisko w tej sprawie przyjął bez głosu sprzeciwu, przy czym radni PiS wstrzymali się od głosu.