Jesteś tutaj: Home

Nowa kadencja Rady Miasta rozpoczęta. Czy przyniesienie nowe otwarcie?

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 19 listopad 2018 19:04
Nowa kadencja Rady Miasta rozpoczęta. Czy przyniesienie nowe otwarcie? Fot: Robert Sawicki / UMB

W poniedziałek pierwszy raz zebrali się radni Bydgoszczy kadencji 2018-2023. Patrząc na twarze w ławach w oczy rzucało się to, w jak dużym stopniu zmienił się skład Rady Miasta w stosunku do poprzedniej kadencji Jedno z głównych zadawanych dzisiaj pytań, czy będzie to kadencja lepsza czy gorsza od tej zakończonej w ubiegłym tygodniu?

 

Zaczęło się od kontrowersji, bowiem sala sesyjna została udekorowana w symbole używane przez Komitet Obrony Demokracji i Obywateli RP. Zważając na wyniki październikowych wyborów, środowisko to urządziło sobie widowiskowy ,,triumwirat”. Do tej pory wyznawano zasadę, iż sala sesyjna nie jest miejscem na transparenty, dzisiaj doszło do pewnego precedensu.

 

Fot: Robert Sawicki / UMB

 

Obrady przebiegały jednak spokojnie. Otworzył je przewodniczący senior, najstarszy wiekiem radny, Zdzisław Tylicki. W pierwszym punkcie sesji odczytał on rotę ślubowania, po czym wymienieni kolejno radni odpowiadali ,,ślubuję”, niektórzy dołączyli również słowa ,,tak mi dopomóż Bóg”. Nazwiska radnych wyczytywała kolejno radna Paulina Jankowska, najmłodsza wiekiem, zgodnie z przyjętą kulturą inaugurowania kadencji.

 

Następnie Koalicja Obywatelska zaproponowała na stanowisko przewodniczącej radną Monikę Matowską. PiS kontrkandydata nie zgłosił – Szanujemy wynik wyborów. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wystawi dzisiaj własnego kandydata, nie będziemy również głosowali przeciwko kandydaturze zgłoszonej przez klub Platformy Obywatelskiej, pani Moniki Matowskiej. Mamy nadzieję, że państwo uszanujecie także wynik wyborów, te 40 tys. głosów oddanych na klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – mówił przewodniczący klubu PiS Jarosław Wenderlich, wyrażając nadzieję, iż jego klub będzie miał zgodnie z kulturą samorządową wiceprzewodniczącego rady.

 

Formalności musiało się stać zadość i odbyła się procedura tajnego głosowania, po której radna Monika Matowska została wybrana przewodniczącą – Jestem zaszczycona, że mnie powierzyliście przewodniczenie Radzie Miasta. Mam nadzieje, że swoim zaangażowaniem i działaniem potwierdzę, że była to dobra decyzja. Nieprzekonanych wierzę, że przekonam – mówiła nowa przewodnicząca – Jestem przekonana, że Rada Miasta powinna cechować się otwartością, odwagą, jak również tolerancją. Musimy stawiać sobie cele na miarę nowoczesnego i europejskiego miasta. Na miarę silnej metropolii.

 

 

Przyszedł czas wyboru wiceprzewodniczących i tutaj pewien czar prysł. W imieniu Koalicji Obywatelskiej radny Jakub Mikołajczak zgłosił trójkę kandydatów: Lecha Zagłobę-Zyglera (PO), Ireneusza Nitkiewicza (SLD) oraz Szymona Wiłnickiego (Inicjatywa Polska), czyli tylu ile jest miejsc w prezydium. PiS zaproponował na wiceprzewodniczącego Rady Miasta radnego Szymona Roga. W tajnym głosowaniu została wybrana trójka polityków związanych z Koalicją Obywatelską, stąd też drugi klub w Radzie Miasta, Prawo i Sprawiedliwość trzecią kadencję z rzędu nie będzie reprezentowany w prezydium Rady Miasta – Największy klub opozycyjny liczący ponad 1/3 składu rady, nie uzyskuje funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy, to ponad 40 tys. głosów mieszkańców Bydgoszczy, osób które płacą tutaj podatki, które nie mają swojego miejsca w prezydium Rady Miasta Bydgoszczy – komentował później radny Wenderlich – Liczyliśmy, że głos mieszkańców będzie doceniony przez radnych Platformy Obywatelskiej. Nie wiemy jak mają się do tego wypowiedzi nowej przewodniczącej o nowym otwarci. Jesteśmy otwarci na współpracę, ale coraz bardziej negatywne sygnały do nas dochodzą.

 

 

Bruski trzeci raz prezydentem

Po przerwie rozpoczęła się II sesja nowej kadencji, na początku której prezydent elekt Rafał Bruski złożył ślubowanie - Tylko zgodna współpraca pozwoli nam osiągnąć te cele, które chcemy aby w mieście były realizowane. Moje działanie będzie się opierać na czterech podstawowych filarach – mówił. Te filary to: obywatelskość, Unia Europejska, silna gospodarka, silna metropolia.

 

- Tylko miasta mające silną gospodarkę mogą się rozwijać. Od silnej gospodarki zależą dochody miasta, które na tej sali możemy dzielić na różne sfery życia – podkreślał prezydent elekt.

 

 

Od początku dnia w obradach Rady Miasta uczestniczył honorowy obywatel Bydgoszczy, aktor Leonard Pietraszak, który nałożył prezydentowi Rafałowi Bruskiemu łańcuch będący symbolem władzy prezydenckiej w Bydgoszczy.


Po tym nastąpiła rzecz, która wszystkich mogła zadziwić, bowiem kwiaty z gratulacjami prezydentowi wręczył klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przyłączając się do najlepszych życzeń dla miasta Bydgoszczy, chcielibyśmy wręczył panu bukiet 11 róż. Czemu 11 róż? Bo 11 jest radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma róż bez kolców, ale niech tymi kolcami nie będą liczne interpelacje, wnioski i zapytania, wnioski budżetowe, bo tak jak prezydent szedł z hasłem ,,nie liczy się hasło, liczy się Bydgoszcz”, dla nas też Bydgoszcz jest najważniejsza i najważniejsi są Bydgoszczy. Oczywiście jakieś kolce są, mamy nadzieje, że wspólnie je usuniemy, bo i pan prezydent zapewne nie jest zadowolony z niektórych rankingów czasopism branżowych.

 

 

Ewenement na skalę Polski

To nie koniec procedowania w pierwszy dzień nowej kadencji. Dalej radni powołali bowiem komisje merytoryczne i ustalili ich prezydia. I tutaj doszło do kolejnej rzeczy niespodziewanej, bowiem wszyscy radni w składzie 31 osób, zapisali się do wszystkich komisji. Nie wiadomo czy jest w Polsce drugi taki samorząd. Funkcje przewodniczących głównie objęli radni Koalicji Obywatelskiej i SLD. PiS uzyskał jedynie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jarosław Wenderlich Pozostali radni tego klubu objęli jednak funkcje wiceprzewodniczących.

 

Zapewne w kolejnych dniach radni się z większości komisji powypisują i sytuacja w komisjach wróci do normy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie wsparcia dla organizatorów kongresów, konferencji, targów, wystaw i szkolen. Do przeczytania na stronie Sejmu RP - tutaj