Jesteś tutaj: HomeHistoria regionu

Zbrodnia gąsawska i jej skutki polityczne dla Polski

Napisane przez piątek, 19 lipiec 2019 11:34

W 1227 roku w Gąsawie zamordowany został książę Leszek Biały. Do dzisiaj tamta zbrodnia niesie wiele tajemnic, nie wiemy kto dokonał zabójstwa, jak ono wyglądało oraz do końca nie jesteśmy wstanie wskazać zleceniodawcy lub zleceniodawców. Zabójstwo princepsa politycznie doprowadziło do tego, że Polska przestawała istnieć jako jednolite państwo.

19 kwietnia przypadło pierwsze Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm, dzień w sposób szczególny nawiązujący do polskiej państwowości, a symbolicznie do okresu jej początków, które wiążą się z dynastią Piastów. W kwietniu miała miejsce również premiera książki prof. dr hab. Agnieszki Teretycz-Puzio z Akademii Pomorskiej pt. ,,Zamachy na Piastów”.

O legendach rzymskich legionów

Napisane przez wtorek, 05 czerwiec 2018 18:22

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego badający ostatnio odkrycia archeologiczne pod Gniewkowem dochodzą do wniosków, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić obecność rzymskich legionistów na Kujawach. Pytaniem nierozstrzygniętym pozostaje tylko cel ich bytności. Zdaniem badacza Grzegorza Walkowskiego od Rzymian może pochodzić wiele legend, w tym o Popielu, którego zjadły myszy.

Co robili rzymscy żołnierze na Kujawach?

Napisane przez niedziela, 03 czerwiec 2018 21:27

Pod koniec kwietnia dość sensacyjnego odkrycia dokonano w okolicach wsi Gąski i Wierzbany niedaleko Gniewkowa, poprzez odnalezienie unikatowych zdobień oporządzenia jeździeckiego i stroju rzymskich legionów. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego są niemal pewni, iż na Kujawach obecni byli rzymscy legioniści.

Pod koniec kwietnia archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili dość sensacyjną informację, na temat znalezienia na Kujawach unikatowych zdobień oporządzenia jeździeckiego i stroju rzymskich legionów. Wyjaśnienie tej zagadki może nieco zmienić postrzeganie historii Kujaw, bowiem do tej pory utrzymywano, że na ziemie dzisiejszej Polski rzymskie wojska nie dotarły.

Historia Biblijna z Pakości

Napisane przez sobota, 08 kwiecień 2017 13:52

W 1590 roku w Kolonii holenderski mnich Andrichem opublikował dzieło o łacińskiej nazwie Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis aere expressis – przedstawiało ono opis Palestyny i miejsc świętych w Jerozolimie. W oparciu o to dzieło w Europie powstały Kalwarie, które symbolizują Mękę Pańską Jezusa Chrystusa.

O wojnie Piastów z Popielidami

Napisane przez sobota, 15 październik 2016 09:30

Historia Polski którą została dość dobrze zbadana rozpoczyna się od momentu chrztu Mieszka I pod koniec X wieku. Państwo polskie powstało ze zjednoczenia plemion prowadzących wcześniej ze sobą wojny przez Mieszka I. Grzegorz Walkowski badający stare kroniki opisuje hipotezę o odbywającej się w I połowie X wieku wojnie z udziałem ojca Mieszka I, Siemiomysła.