Jesteś tutaj: HomeBydgoszczUwaga: Zmiana rachunków miasta

Uwaga: Zmiana rachunków miasta

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 07 styczeń 2013 19:20

Od 11 stycznia ulegną zmianie konta bankowe Urzędu Miasta. Wszystko za sprawą przejęcia obsługi konta Miasta Bydgoszczy przez Bank Pekao S.A.

Wydział Księgowości - Niepodatkowe Należności Budżetowe

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy
- opłata za dzierżawę gruntów gminy
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy
- inne dochody z mienia gminy 
- opłata za kartę wędkarską
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności - inne dochody z mienia Skarbu Państwa

Uwaga! Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającej z aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066

- wadium na przetarg dot. zbycia nieruchomości gminy
- zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  69 1240 6452 1111 0010 4788 1795

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów, za odstąpienie od usunięcia pojazdów
- opłaty komunikacyjne tj. za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, karty parkingowej, pozwoleń i licencji w transporcie drogowym
- kary pieniężne (licencje, transport)

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984

- należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 53 1240 6452 1111 0010 4788 4217

- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

- opłata skarbowa (od zaświadczeń i pełnomocnictwa)

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394

- podatek od środków transportowych

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

od 11.01.2013 r. nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

 

Uwaga! W podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wpłat należy dokonywać na indywidualne numery kont podane w decyzjach organu podatkowego za rok 2013.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

 

  • Kluczowe pytanie dla wielu kwestii – jaki będzie nowy budżet Unii Europejskiej?

    Powoli końca dobiega perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020, której rozliczenie zapewne potrwa jeszcze rok, może dwa dłużej, to kluczowe staje się pytanie jak będzie wyglądać perspektywa 2021-2027? Wiele inwestycji planowanych jest w oparciu o środki unijne, począwszy od szczebla rządowego po samorządowych.

    Etykiety: Unia Europejska
  • Spółka marszałkowska jeszcze nie inwestuje, ale prezes dobrze zarabia

    W marcu 2018 roku Sejmik Województwa wyraził zgodę na powołanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Celem spółki jest prowadzenie dużych inwestycji z ramienia Samorządu Województwa, na razie spółka jeszcze żadnego dużego projektu inwestycyjnego nie prowadzi, natomiast Zarząd Województwa ,reprezentując jedynego wspólnika spółki (Samorząd Województwa) zdecydował o wysokiej pensji dla prezesa.

Wiadomości z regionu

Śledź nas