Jesteś tutaj: HomeBydgoszczWójt rozważa skierowanie pozwu przeciwko Radzie Gminny

Wójt rozważa skierowanie pozwu przeciwko Radzie Gminny

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 04 luty 2019 00:18

Jest to dość niecodzienna sytuacja, gdy organ władzy wykonawczej jakim jest wójt gminy, publicznie wyraża możliwość skierowania pozwu przeciwko organowi władzy ustawodawczej czyli Radzie Gminy do sądu, a spór tyczyć ma się naruszenia dóbr osobistych. Może być to kolejny wątek w wojnie radnych z wójtem gminy Białe Błota.

 

We wtorek w czasie sesji Rady Gminy Białe Błota radni przyjęli uchwałę nie mającą co prawda większej mocy prawnej, w której w uzasadnieniu skrytykowano politykę kadrową wójta Dariusza Fundatora. Zarzuca się wójtowi prowadzenie ,,masowych zwolnień” w Urzędzie Gminy, rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasową prawnik gminy, a także likwidację Referatu Kontroli - Pracownicy zostali zwolnieni z naruszeniem przepisów prawa. Po raz kolejny skutki finansowe tych działań poniosą podatnicy. Kierownikowi referatu błędnie naliczono okres wypowiedzenia co spowodowało jego wydłużenie z 3 do 4 miesięcy. Ponadto pracownik został zwolniony ze świadczenia stosunku pracy – czytamy w uchwale Rady Gminy.

 

Rada Gminy zaniepokojona jest również zmianą na stanowisku dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Pani Kamila Łączna wieloletni pracownik kultury, działacz społeczny i osoba mająca uznanie w środowisku kulturalnym została zastąpiona kandydatką na radną z komitetu KWW Dariusza Fundatora –Zafunduj Sobie Lepszą Przyszłość nieznaną w szerszym gronie osób zajmujących się kulturą. Stanowi to dużą stratę dla społeczności gminnej i dla kultury lokalnej – czytamy dalej - Rada Gminy Białe Błota zwraca się o zaprzestanie działań przez Wójta Gminy Dariusza Fundatora polegających na nieracjonalnych, niecelowych działaniach, opisanych jak w uzasadnieniu, mających znamiona szykany w stosunku do tzw. ”dawnych” urzędników zatrudnionych przez wójtów piastujących to stanowisko przed Wójtem Dariuszem Fundator.

 

W piątek wójt Dariusz Fundator skierował do Rady Gminy wezwanie do sprostowania nieprawdziwej treści - Odnosząc się do likwidacji Referatu Kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota , wskazać należy, że nowy zarząd po przeanalizowaniu jego działania oraz działania Referatu Opłat i Podatków zadecydował o przywróceniu stanu poprzedniego sprzed 01.01.2018r. Decyzja Wójta podyktowana była koniecznością zredukowania kosztów na utrzymanie administracji, tym bardziej, że zadania Referatu Kontroli z powodzeniem wykonywał wcześniej Referat Podatków i Opłat. Obecnie Zgodnie z art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych wójt powinien celowo i oszczędnie wydawać pieniądze publiczne, na co zwrócił uwagę Klub Radnych Wybieram Gminę Białe Błota, co też tym działaniem czyni. Nieprawdą jest informowanie mieszkańców o likwidacji referatu ochrony środowiska. Referat ten w obecnej strukturze został wcielony do referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

 

Dalej wójt pisze - Twierdzenia Radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota sugerujące, że polityka kadrowa prowadzona w urzędzie ma związek z wyborami , są niezgodne z prawdą. Wójt nie zatrudnił do chwili obecnej żadnej osoby z komitetu wyborczego, z którego startował w wyborach. Zatrudnienie osoby na zastępstwo zupełnie nie związanej z komitetem wyborczym Wójta, wynika z faktu, że pracownik, osoba która startowała w wyborach na urząd Wójta, pozostawiła swoje miejsce pracy bez zastępstwa w przed dzień wypłaty zasiłków mieszkańcom. Zachowała się nad wyraz nieodpowiedzialnie, co spowodowało konieczność szybkiej reakcji organu wykonawczego w tak delikatnej materii dla mieszkańców, jakim są świadczenia socjalne.

 

Jak łatwo się domyśleć są to słowa kierowane do kandydującej bez sukcesu na urząd wójta Magdaleny Maison, z której list wyborczych mandaty radnych uzyskało większość członków krytykującego wójta klubu Wybieram Gminę Białe Błota. Wspomniana osoba będąca pracownikiem Urzędu Gminy, od kilku tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

Państwa działania wymierzone przeciwko Wójtowi i osobom z nim współpracującym, nie spowodują zmiany zamierzonego przez obecny organ wykonawczy działania. Świadomie bądź nie , działacie Państwo na szkodę mieszkańców Gminy Białe Błota i kompromitujecie Gminę w środowisku lokalnym jak i w skali województwa. Urząd Gminy Białe Błota na czele z Wójtem pragnie by nasza Gmina rozwijała się, była miejscem interesujących wydarzeń artystycznych, miejscem gdzie warto być – czytamy dalej w piśmie wójta, który oczekuje sprostowania przez Radę Gminy sprostowania w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadu wójt zamierza wystąpić na drogę sądową.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

O drodze S-10 Bydgoszcz-Torun w Sejmie RP 28.05.2020 ... Kto mydli oczy mieszkancom Kujaw i Pomorza Minister Schreiber czy Minister Infrastruktury /posłuchajcie/

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Piątek, 29 maja 2020
O drodze S-10

Wiadomości z regionu