Jesteś tutaj: HomeInowrocławInowrocław przegrywa z lex developer

Inowrocław przegrywa z lex developer

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Inowrocław piątek, 15 maj 2020 00:13

Lex developer to potoczna nazwa specustawy z 5 lipca 2018 roku, która miała przyśpieszyć inwestycje mieszkaniowe, pozwalając realizować je wbrew zapisom w planach miejscowych, zgodę na to musi wyrazić jedynie rada gminy. Jak pokazuje praktyka decyzje radnych można jednak dalej podważać.

 

W kwietniu ubiegłego roku szczecińska firma wystąpiła z wnioskiem o budowę zespołu budynków wielorodzinnych oraz budynku handlowo-usługowego przy ulicy Solnej w Inowrocławiu. Rada Miejska po przeanalizowaniu wniosku 27 czerwca podjęła decyzję, w której odmówiła zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Głównym argumentem było nieplanowanie w dokumentach planistycznych inowrocławskiego samorządu zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu.

Szczecińska firma decyzję inowrocławskich radnych zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a ten 3 grudnia 2019 roku stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej. Wyrok uzyskał prawomocność w ostatnim czasie, dlatego 12 maja został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tym samym uchwała Rady Miejskiej z 27 czerwca wypadła z obiegu prawnego.

 

Przede wszystkim, wbrew poglądowi Rady Miasta zawartemu w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA - Ocena organu jest zatem powierzchowna a nadto nie zawiera dostatecznego uzasadnienia, jakimi motywami kierowała się rada gminy podejmując uchwałę odmowną wobec wniosku dotyczącego konkretnej inwestycji mieszkaniowej, na konkretnym terenie, w zakresie zabezpieczenia lokalnych potrzeb mieszkaniowych, czy ewentualnego ich deficytu oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium.

 

W praktyce Rada Miejska w Inowrocławiu będzie musiała podjąć decyzję w sprawie wnioskowanej inwestycji przy ulicy Solnej jeszcze raz oraz zapłacić szczecińskiej firmie ponad 700 zł kosztów sądowych.

 

WSA orzeka różnie

Dwukrotnie wnioski złożone w trybie spec ustawy ,,lex developer” odrzuciła Rada Miasta Bydgoszczy. Obie uchwały inwestorzy zaskarżyli do WSA, w przypadku jednej sprawy zapadł już wyrok korzystny dla bydgoskiego samorządu (jeszcze nieprawomocny).

 

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie wsparcia dla organizatorów kongresów, konferencji, targów, wystaw i szkolen. Do przeczytania na stronie Sejmu RP - tutaj

Wiadomości z regionu